«Yngve Eriksen (KrF) eier ikke respekt for velgerne»

Skrevet av Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen
02.09.2019 08:09 - OPPDATERT 02.09.2019 08:27

MENINGER: I et tilsvar til to engasjerte Karmøybuer skriver Eriksen at «politiske avgjørelser blir ikke vedtatt i avisenes debattspalter. Men folk som har lite å gjøre må gjerne skrive side opp og side ned om en tapt sak». Den tapte saken han sikter til, er den mye omtalte omkjøringsveien.  

Det er ikke første gangen at Eriksen går til frontalangrep mot veimotstandere. Han kaller både fagfolk og grunneiere og de som blir direkte rammet av veien og som er dypt engasjerte i saken, for «hobbyjurister», «hobbyornitologer», «hobbybønder», «hobbymiljøvernere» og «hobbypolitikere». 

Eriksen har også offentlig direkte hånet ungdom og andre som er oppriktig engasjert i klimasaken. 

Eriksen kan ikke ha fått med seg at Karmøy kommune har et strengt etisk reglement for folkevalgte, som sier at «folkevalgte og ansatte skal opptre respektfullt i møte med befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre», og at «folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og praktisere likebehandling». 

Eriksen er ikke i nærheten av å overholde dette reglementet. 

Eriksen kan heller ikke ha fått med seg at til tross for at reguleringsplanen for omkjøringsveien ble vedtatt før sommerferien, har mange grunneiere, sammen med Natur og Ungdom (det kommer også klager fra Sabima og Naturvernforbundet), påklaget reguleringsplanen. 

De mener blant annet at reguleringsplanen er i strid med departementets vedtak fra desember i fjor og at den juridisk sett er ugyldig. Denne klagen skal behandles politisk etter valget. 

I tillegg ligger den til behandling hos kommunaldepartementet fordi den har fått en ny innsigelse på seg (omkjøringsveien har norgesrekord i behandlinger i etatene – og det er det gode grunner til). Denne behandlingen kan potensielt påføre veien 145-200 millioner kroner i ekstra kostnader. Og det er det ikke penger til. 

Saken er derfor, med rette, fortsatt en av de aller viktigste valgkampsakene i Karmøy.

Og derfor, Yngve Eriksen, er vi mange som fortsatt bruker masse tid på å jobbe med og skrive om en sak som er vedtatt.  Det får du, som folkevalgt, bare respektere.