Vil legge om Haugaland Vekst

Skrevet av Jarl Vidar Meling
28.03.2011 18:48 - OPPDATERT 28.03.2011 20:48

  I et brev signert alle gruppelederne i Karmøy inviterer de 7 kommuner på Haugalandet til et nytt og tettere samabeid for å støtte opp om næringsutviklingen i regionen. Ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, Jarle Nilsen, mener utspillet er viktig for regionen.   -I Karmøy ønsker vi at næringsutvikling skal skje på næringslivets premisser gjennom direkte eller indirekte kontakt mellom kommunen og næringslivet, sier Nilsen.   mener det har sin helt naturlige årsak.   -I Karmøy er vi opptatt av at næringslivet sitter i førersetet for næringsutviklingen. Vi har derfor valgt å ikke delta i en organsisasjon som krever store økonomiske ressurser, men heller valgt å gi vår støtte direkte til næringslivet, sier Nilsen.   Nilsen forklarer at Karmøy kommune ved flere anledninger har kommet med innspill til Haugaland Vekst uten at de har blitt lyttet til. Han mener organisasjonen ikke er ydmyk nok.   -Vi ønsker å samarbeide, men vi ønsker ikke å samarbeide hvis vi hele tiden får premissene for et slikt samarbeid tredd nedover hodet. Haugaland Vekst er ikke veldig lydhør overfor andre ideèr enn de de selv kommer med, sier Nilsen.   Arbeiderpartipolitikeren mener derfor det er viktig å starte med blanke ark.   -Karmøy kommune tar gjerne på seg en lederrolle i et nytt regionalt samarbeidsprosjekt, sier Nilsen.   -Merkelig utspill fra Karmøy -Uheldig tidspunkt

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk