Vil internasjonalisere skolen

Skrevet av Jarl Vidar Meling
18.05.2011 17:51 - OPPDATERT 18.05.2011 19:51

Det var under onsdagens bystyremøte at politikerne stemte for å opprette en internasjonal klasse i Haugesund.-Vi har ikke et slikt tilbud i dag. En stadig interasjonalisering av samfunnet og arbeidslivet jør at et slikt tilbud vil kunne legge forholdene bedre til rette for denne gruppen, sier Steensland.Det var Høyres bystyregruppe som fremmet forslaget under bystyrets behandling av den skolepolitiske handlingsplanen i kommunen. Tanken er å opprette en klasse ved en ungdomsskole i Haugesund der all undervisning vil foregå på engelsk, og hvor pensumet er mer tilpasset det internasjonale samfunnet. I dag finnes det en slik linje ved Vardafjell skole i Haugesund.-En slik internajonal klasse vil, i konkurranse med Bergen og Stavanger, også kunne gjøre det enklere å tiltrekke seg internasjonal kompetanse til arbeidslivet, sier Stensland fra talerstolen.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk