Odd Magne Hansen (SV).

«Vil ha oversikt over ikke-lovpålagte oppgaver»

Skrevet av Odd Magne Hansen
08.11.2019 11:56 - OPPDATERT 08.11.2019 14:39

LESERINNLEGG: Rådmannen på Karmøy foreslår i sitt budsjettforslag kraftige kutt i ikke-lovpålagte oppgaver. Dette mener jeg er problematisk fordi det er vanskelig å få oversikt over hvor mye penger som brukes til de ulike formålene. Det er etter min mening riktig å prioritere oppgaver som er lovpålagt framfor oppgaver som kommunen ikke er nødt til å gjøre.

Men, mange av de ikke-lovpålagte oppgavene er svært viktige for kvalitet og nivå på tjenestetilbudet, for befolkningen og for de ansatte. For at vi som politikere skal ha muligheter til å prioritere riktig er det nødvendig at vi har en god oversikt.  

Som politiker ønsker jeg derfor mer informasjon om hvor mye penger Karmøy kommune bruker til ikke-lovpålagte oppgaver og på hvilke områder de blir brukt. Det er forståelig at dette kan være en krevende og omfattende oppgave, men SV frykter for konsekvensene tjenestetilbudet på ulike områder og særlig innenfor helse og omsorgssektoren.

SV har nå sendt inn spørsmål, som er blitt videreformidlet til budsjettsjefen, og som i følge ordføreren vil bli besvart i formannskapsmøtet på mandag.