Foto: Arkiv

Vil ha helsehotell for eldre i Karmøy

POLITIKK: Det var under budsjettbehandlingen i formannskapet mandag at Tor Kristian Gaard fra Høyre presenterte konseptet som partiet mener vil spare kommunen for millionbeløp hvert eneste år. Privat drift Helsehotellet er ment å være et heldøgns tilbud som vil fungere som et avlastningstilbud for pasientene og deres pårørende, og der man ikke har behov for spesialiserte tjenester men der beboerne får ivaretatt sine medisinske behov av fastlege og hjemmesykepleie.

Ved hjelp av merkantilt personell som vil sørge for praktisk hjelp, mat, sosiale funksjoner, sikkerhet og tilsyn mener Høyre at et slikt tilbud vil spare kommunen for store utgifter.

– Det er ikke poenget vårt å ta penger bort fra helse- og omsorg men å få hjelpe flere og få mer ut av pengene, sier Gaard. I forslaget til budsjett som ble lagt frem mandag foreslo partiet å bevilge 350.000 kroner til prosjektet hvert år frem til 2019, uten at dette fikk flertall i formannskapet.

Se intervju med Tor Kristian Gaard over.

Les mer om:

Karmoynytt