Vil ha flere praktiske fag

Skrevet av Jarl Vidar Meling
26.08.2011 12:28 - OPPDATERT 26.08.2011 14:28

I dag var saksordfører for ungdomsskolemeldingen og medlem av kirke- og utdanningskomitéen på stortinget, Anne T. Wøien (Sp). - Jeg er meget imponert over det arbeidet som legges ned her på skolen, og det var interessant å høre hvordan elevene liker faget, sier Wøien. Faget det er snakk om i dette tilfellet er arbeidslivsfaget. Håvåsen er en av to skoler i nord - Rogaland som deltar i et 4-årig prøveprosjekt hvor ungdomsskoleelevene i tillegg til de mer teoretiske fagene, også får velge forskjellige praktiske fag som en del av undervisningen. Wøien mene tilbakemeldingene så langt viser at det er et sterkt behov for denne typen fag i norsk ungdomsskole. - Vi må erkjenne at mennesker lærer i forskjellig tempo og på forskjellig måte. Skal vi ha en skole for alle, må vi tilrettelegge slik at alle får ta del i undervisningen på en måte de selv behersker, sier Wøien. Ungdomsskolemeldingen legges frem for Stortinget i løpet av høsten.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk