Virksomhetsleder på Vea sykehjem Åshild C. Koch. og omsorgssjef i Karmøy kommune, Bodil Eriksen viste ordfører Jarle Nilsen og Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng rundt på sykehjemmet.

Vil ha flere fulltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren

Skrevet av Øystein Merkesvik
10.04.2019 13:54 - OPPDATERT 10.04.2019 15:54

VEAVÅGEN: Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen (Ap) har tatt initiativ til at flere kommunale jobber, særlig innenfor helse- og omsorgssektoren gjøres om til fulltidsstillinger.

Onsdag formiddag besøkte han sykehjemmet på Vea sammen med blant annet partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng. Der ble de orientert om den såkalte nordsjøturnusen som har vært en suksess de siste årene, og hvordan det legges tilrette for at stillingsprosenten er høyest mulig for ansatte som ønsker dette.

– Om vi i fremtiden skal være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver som en av målsettingene i kommunen, må vi legge til rette for heltid. Det kommer godt utdannede unge folk ut i arbeidslivet. Skal vi være en aktuell arbeidsgiver for dem må vi ha hele stillinger som også gjør det mulig for dem å få en lønn å leve av, og at de kan få mulighet til å etablere seg og kanskje ta opp et banklån de kan betjene for å kunne bo i kommunen vår, sier Nilsen. 

Inviterer til møte

Den 10 mai har han invitert alle virksomhetsledere i kommunen til en tre timer lang samling der eneste tema på dagsorden er hvordan man skal legge til rette for at enda flere kan få mulighet til å jobbe 100 prosent.

– Vi sier at heltid er en rettighet og at deltid er en mulighet. Vår primære oppgave er å legge godt tilrette for et godt tjenestetilbud, og tilbakemeldingene vi får fra pasienter og pårørende er at de ønsker at det er færre personer som skal være i kontakt med de ulike pasientgruppene, sier han. 

Ønsker flere menn

Ordføreren mener flere 100 prosent-stillinger også vil gjøre det enda mer attraktivt for menn å søke disse jobbene.

– Det er en målsetting å få flere menn til å jobbe i helse- og omsorgssektoren. I dag er det dessverre kun rundt ti prosent. Skal vi få dem på plass og få dem til å være med å ta de tunge løftene som er rundt på avdelingene, må det være større stillinger enn det vi jevnt ser i dag, sier Nilsen. Han mener kommunen i en overgangsfasen fremover bør bla opp ekstra penger for å legge tilrette for å få flere i fulltidsjobb.

– Det er viktig at vi i budsjettet nå bevilger mer penger til å ansette i hele stillinger, og at vi tillater i en overgangsfase å ha en overbemanning slik at dette går seg til.

Heltidskultur

Han får ros av partisekretæren i Arbeiderpartiet for å ta initiativ til å sette stillingsforholdene i kommunen på dagsorden.

– Vi er opptatt av at norske kommuner må bli bedre på heltidskultur. To-tredjedeler av alle som jobber i helse og omsorgssektoren i norske kommuner jobber deltid. Det er først og fremst god arbeidsgiverpolitikk å være en arbeidsgiver som tilbyr hele og faste stillinger. Vi er helt avhengig av dette om vi skal kunne rekruttere inn i helse og omsorgssektoren. Det er også et viktig likestillingsspørsmål, sier Stenseng.

Ordfører og partisekretæren fikk høre om erfaringene på Vea sykehjem.

Les mer om:

Karmoynytt