Vil ha arbeidsgivergaranti

Skrevet av Jarl Vidar Meling
03.06.2011 06:22 - OPPDATERT 03.06.2011 08:22

Partiet tar nå til orde for å love å gi de ansatte skikkelige arbeidsforhold i form av en arbeidsgivergaranti. Garantien innebærer at kommunen heller skal tilby fulle stillingshjemler fremfor deltidsstillinger. -Vi føler dette er veldig viktig, og denne garantiordningen kommer til å bli en viktig sak for oss i valgkampen, sier leder i Karmøy SV, Odd Magne Hansen. Hansen tror en arbeidsgivergaranti vil skape trygghet og forutsigbarhet for de ansatte, og vil gjøre det enklere å rekruttere dyktige fagfoIk til kommunen, hvis de kan tilby fulle stillingshjemler til de som vil. SV-lederen vil at Karmøy kommune skal forplikte seg til å opptre som en ryddig og god arbeidsgiver. -Tendensen i Karmøy kommune er at en ved innsparinger og kutt ofte får mer deltid, flere midlertidige stillinger, mer bruk av vikarer og fare for konkurranseutsetting, sier Hansen. SV-lederen er bekymret for at mange av dem som i dag jobber deltid, egentlig ønsker å jobbe heltid. Selv mange som ikke ønsker heltid, ønsker allikevel å utvide sin stilling. Hansen vil at kommuneadministrasjonen og fagforeningene igjen må sette seg ned for å gå gjennom organiseringen av stillingene innenfor flere sektorer. Særlig bør en se nærmere på helse- og omsorgssektoren. - Når en blir ansatt i Karmøy kommune bør en være garantert langsiktighet og trygghet, sier Odd Magne Hansen. Karmøy kommune har som mange andre kommuner måtte stramme inn økonomisk, og har kuttet på budsjettene. Hansen mener økte stillingshjemler ikke dreier seg om penger, men prioriteringer. -Det handler om hvordan vi bruker pengene. I stedet for å bruke de på vikarer, bør vi bruke penger på å øke grunnbemanningen. Dette løser også mye av vikarbruken i kommunen, sier Hansen.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk