Vil bosette tre enslige mindreårige neste år

Rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje går inn for at kommunen bosetter 80 flyktninger i 2016. Av disse vil tre være enslige mindreårige.

Antallet er i samsvar med anmodningen som Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) sendte kommunen i august. Rådmannen vil høsten 2016 legge frem en ny sak for bosetting av flyktninger i perioden 2017-2019 hvor fremtidig organisering av flyktningarbeidet vil inngå.

Karmøy kommune har tidligere tatt i mot 35 flyktninger i året, og rådmannen mener tilskuddene de nå får fra myndighetene er nok til å dekke inn økte utgifter til bosetting.

Saken skal behandles i formannskapet den 15. desember.

Les mer om:

Politikk Karmoynytt