Kristian Mateo Norheim, 1. Kandidat Rødt Karmøy. Foto: Camilla Johansen Foto: Camilla Johansen
Leserinnlegg:

Vi trenger sterkere tiltak for å rekruttere fosterhjem!


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

 

MENINGER: Per dags dato har hele 28 barn i regionen livet sitt på vent mens de venter på å få flytte inn i et fosterhjem. Dette er alt for mange barn som lever i usikre hverdagen og bare venter på beskjeden om at de har fått et fosterhjem. Vi alle ønsker en stabil og trygg hverdag. Dette er ekstra viktig for barn og unge. At det mangler så mange fosterhjem i regionen vår, er bekymringsverdig. 

Rødt i Haugesund, Karmøy og Tysvær ønsker å løfte dette opp på den politiske dagsordenen. Ikke fordi vi vil bruke saken for å sanke stemmer til valget, men fordi det er mange barn som trenger at kommunens politikere våkner og setter inn tiltak for å rekruttere fosterhjem umiddelbart. 

En viktig suksessfaktor for å sikre nok fosterhjem og gode fosterhjem er å sørge for stabilitet. Da må vi gjøre noe med rammebetingelsene. En rapport fra Norsk Fosterhjemsforeningen peker på konkrete tiltak som å gi frikjøpte fosterforeldre rettigheter og beskyttelse som om de var arbeidstakere. Det innebærer blant annet oppsigelsesvern, tjenestepensjon, yrkesskadedekning og rett til sykepenger. 

Rødt mener at fosterforeldre må få anerkjennelse for den tøffe, men viktige jobben de gjør. Det er en jobb som er samfunnsøkonomisk viktig. Nye tall fra en samfunnsøkonomisk rapport om fosterhjem i Norge viser at om man investerer 1 million i fosterhjem, vil man få 11 millioner tilbake. Dette er bare en av grunnen til at å ha nok fosterhjem og sette pris på arbeidet de gjør, er viktig. 

Et annet viktig tiltak vi mener bør være enkelt å gjennomføre er å forbedre de økonomiske forutsetningene til fosterforeldrene. For eksempel kan man gi høyere utgiftsdekning og høyere godtgjørelse/grunnstøtte. 

Rapporten fra Norsk fosterhjemsforening viser at fosterforeldre opplever mye frustrasjon over systemet. Det er ikke barnet som gjør at fosterforeldrene opplever det vanskelig å være fosterhjem. Dette er noe vi politikere må ta på alvor. Vi er nødt til å lytte til de som står i det i hverdagen og gjør vårt ytterste for å sikre at de som er fosterhjem ønsker å fortsette å være det, og for å sikre økt rekruttering av fosterhjem. 

Barnevernspolitikk er et vepsebol å begi seg ut på. Det er mange involverte i slike saker og mye følelser involvert. Rødt mener likevel at det å sørge for nok fosterhjem, slik at barn og ungdom ikke trenger å vente i mange måneder på hvor de skal bo, og gi fosterforeldre gode rammebetingelser – som også er til barnets beste – er noe vi bør være enige om på tvers av politiske skillelinjer. 

Her trenger vi handlekraftige politiker som prioriterer ressursbruk inn mot barnevernstjenester og fosterhjem godt. Rødt mener det er utrolig viktig at dette styres av det kommunale, og at vi ikke slipper inn kommersielle aktører som er ute etter å tjene penger på de sårbare barna. Vi vet også at det kommer økte inntekter til kommunen fra staten for å styrke barnevernet og fosterhjem. Vi må sørge for at disse midlene blir brukt til det de skal, og ikke går i den store potten og fordeles til diverse annet. 

Rødts oppfordring er tydelig. Vi trenger økt fokus på rekruttering av fosterhjem umiddelbart, i alle kommuner i Nord-Rogaland. 

 

Kristian Mateo Norheim
1. Kandidat Rødt Karmøy