Hilde Slotnes, førstekandidat og ordførerkandidat Karmøy SV. Foto: Fellesorganisasjonen FO
Leserinnlegg:

Vi trenger mer omfordeling, ikke mindre


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Flere og flere av oss kjenner nå på det at blir mindre og mindre i lommeboka, og mange gruer seg til å ta fatt på regningsbunken. 

Stadige renteøkninger, dyrere matvarer, leiepriser som bare øker og generell prisøkning gjør at mange av oss virkelig kjenner dyrtiden på kroppen. Økte kostnader rammer de som har minst aller mest, men også husholdninger med vanlige inntekter merker det godt. I fjor og i år vokste matkøene i rekordfart, og det kom akkurat en nyhet om stor økning i tvangssalg av boliger. Det er ikke en enkel eller populistisk løsning som fikser dette. Alt henger sammen med alt, og derfor foreslår ikke SV kutt i eiendomsskatt eller andre lettvinte løsninger. 

I et land der ulikheten fortsetter å vokse, er det viktig at vi faktisk gjør noe for å forhindre enda større forskjeller, og for at folk flest skal få en litt enklere hverdag. SV tar dyrtiden på alvor. 

For å møte krisa må vi ha mer omfordeling, ikke mindre. I motsetning til Høyre, som vil prioritere skattekutt til de som har mest og mener at skatteflyktninger fortjener respekt, vil SV møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling. Vanlige mennesker og folk med lite skal få mer å leve av, og alle skal sikres en god velferd. 

Derfor har SV lansert konkrete tiltak for å gjøre folks hverdag litt lettere, og lommeboka litt tyngre:

Vi vil fortsette å øke barnetrygden
Vi vil øke sosialhjelpen, bostøtten, uføretrygden, AAP og minstepensjonen 
Vi vil øke studiestøtten og bygge flere studentboliger 
Vi vil innføre gratis SFO
Vi vil regulere bankenes renteoverskudd 
Vi vil rydde opp i dagligvaremarkedet for å redusere prisene 
Vi vil gi folk råd til å betale strømregningen sin
Vi vil ha faste og hele stillinger
Vi vil fortsette arbeidet med å gi billigere tannhelse til folk 
Vi vil ha lavere skatt for alle som tjener under 800.000 


Men vi må også jobbe lokalt for å løse ulikhetskrisa. Derfor vil Karmøy SV prioritere å jobbe for at de som er dårligst stilt og sliter mest økonomisk i kommunen vår skal få hjelp først.  

Det spiller en rolle hvem som styrer landet, og det spiller en rolle hvem som styrer lokalsamfunnet. Vi skal ta kampen mot forskjeller og fattigdom også her i Karmøy.  En stemme på Karmøy SV er en stemme for mer rettferdig fordeling. 

Hilde Slotnes, førstekandidat og ordførerkandidat Karmøy SV