Bjarte Espeland Horpestad, ordførerkandidat Karmøy Venstre.
Leserinnlegg:

Vi trenger et mer fleksibelt barnehageopptak


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Å bringe barn til verden kan være forbundet med stor glede, kjærlighet og lykke. Men blir barnet født på et ubeleilig tidspunkt i løpet av året, kan det by på en stor frustrasjon i hverdagen. Det er ikke barnets feil – det er dagens firkanta barnehagepolitikk sin feil.

Det opplever mange barnefamilier jeg har snakket med, og det fremstår som urettferdig. Mangel på opptak utenom den fastsatte fristen gjør det vanskelig for mange å få hverdagen til å gå opp. Dette setter familien i en vanskelig situasjon og må ta ulønnet permisjon frem til neste barnehageopptak.

Slik mener vi i Karmøy Venstre at det ikke skal være. Vi kan ikke ha det slik at de som vinner barnehagelotteriet og får barn på beleilige tidspunkt for kommunen, eller de som er tilflyttere utenom snevre tidspunkt i løpet av et år skal måtte ta ulønnet permisjon i lang tid. Det legger dempere på både barnets utvikling og deltakelse i sosiale fellesskap. I tillegg kan det skape hodebry for næringslivet når foreldrene i månedsvis må ta permisjon for å få hverdagen til å gå opp.

En av Karmøy Venstres hovedsaker til det kommende valget er garantert barnehageplass etter endt permisjon. Vi må i tillegg ha tilstrekkelig barnehagekapasitet, slik at alle barn får gå i en barnehage nærmest mulig eget hjem. Dette forutsetter også at vi har private barnehagetilbud, og at foreldre kan selv kan velge barnehage.

I stedet for å bruke tid på å true livsgrunnlaget til sosiale entreprenører bør man heller se på hva som skal til for å modernisere familiepolitikken og sikre velferdsstaten også i fremtiden. For Venstre er det viktig at man sikrer valgmuligheter og at foreldrenes valg verdsettes. Å legge ned private barnehager er ikke å sette barna først.

Trenger du en mer fleksibel hverdag som småbarnsfamilie? Da vil det være et klokt valg å stemme Venstre i år. 

Bjarte Espeland Horpestad, ordførerkandidat Karmøy Venstre.