Aase Simonsen (H).

«Vi må unngå splitt og hersk og tilstrebe samarbeid for et sterkt Haugaland»

Skrevet av Aase Simonsen
18.05.2020 21:06 - OPPDATERT 18.05.2020 21:15

LESERINNLEGG: Verken jeg eller resten av Karmøy Høyre ønsker noen oppdeling av kommunen vår, og vi stemte derfor samlet imot en videre utredelse da saken om utredning av fastlandet var til behandling i kommunestyret i høst. Vår tanke var at dette ville føre til enda en uheldig debatt som øker konfliktnivået. Det trenger ikke Haugalandet. 

Nå har kommunalministeren likevel gitt klarsignal til en undersøkelse på fastlandet, der innbyggerne skal bli spurt om tilhørighet. Denne undersøkelsen skal ikke være grunnlag for en beslutning om noen grensejustering, men mer en avklaring om forventninger og oppfatninger blant innbyggerne i denne delen av Karmøy kommune. Det er mange på fastlandet i Karmøy som kaller seg haugesundere, og Haugesund er byen for dem. Og det er mange på fastlandssiden som kaller seg karmøybuer og er fornøyd med det.

Vi trenger en region som evner å se kommunene og folket som bor her som ett. Forslag som truer den enkeltes identitet, økonomi og levekår splitter oss mer enn det forener. Og sånn sett støtter jeg også utspillet fra varaordfører Alf Mange Grindhaug som oppfordrer til å tenke mer i disse baner. 

Jeg vil også uttrykke stor forståelse for det initiativet som innbyggere på fastlandssiden i Karmøy tok etter en frustrerende debatt om kommunesammenslåing på Haugalandet i perioden 2011 – 2015. Her ønsket Karmøy Høyre å bidra til massiv kunnskapsinnhenting om kommunens og regionens evne til å levere innbyggerne de tjenester de har krav på i fremtiden. For det var det spørsmålet om kommunesammenslåing dreide seg om. Men Karmøy Ap ønsket ikke informasjon, de svarte NEI før spørsmålet var stilt. Initiativtagerne på fastlandet mener seg forbigått, og ber i alle fall om at de får uttale seg. 

Utfordringen i vår region er å få til strukturer som gagner oss alle. Et brannsamarbeid eller legevaktsamarbeid må ha fokus på tilbudet til innbyggerne, og ikke hvor bygget skal stå.

Når ting ikke går etter planen, som for eksempel med Haugalandspakken – så må vi evne å stå sammen i det vanskelige og ikke mane til konfliktfylte kamper om smulene. 

Og vi må komme til enighet når det gjelder hvilke boligområder som skal bygges ut når, og vi burde evne å ha samkjørte regler for reguleringer som støtter opp om vedtatte målsettinger for regionen. 

Jeg sier ikke at det er lett, men det må tilstrebes. 

Fylkesmannen har i samarbeid med NORCE, utført en kommuneundersøkelse som tok for seg spørsmål om utfordringer knyttet til «flerkommunale byområder» slik området mellom Haugesund og Karmøy er. Flertallet av de spurte mente at kommunegrensene hemmer utviklingen av fellesskapet og at det er utfordringer knyttet til samordnet planlegging. Det er noe av dette som også gjør at innbyggerinitiativet fra karmøybuene på fastlandssiden nå skal gjennomføres. Og jeg understreker igjen at dette er en spørreundersøkelse, ikke en grensejustering.

Nå må vi lytte til det som kommer og ta det videre sammen, ikke kommune mot kommune.

 


Aase Simonsen, 

Stortingsrepresentant Høyre og tidligere ordfører i Karmøy

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.