Camilla Gram, distriktsleder i Kreftforeningen Rogaland. Foto: Kreftforeningen
Leserinnlegg:

–⁠ Vi må ta bedre vare på kreftpasientene som kommer hjem


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Det bør være en selvfølge at alle kreftrammede blir ivaretatt i sin hjemkommune. Innføringen av Pakkeforløp hjem skulle sikre dette, men tilbudet varierer i stor grad fra kommune til kommune. 

Hvert år får nesten 40 000 nordmenn i Norge en kreftdiagnose. Takket være forskning og teknologisk utvikling overlever stadig flere. Det betyr også at flere skal hjem etter endt kreftbehandling. For en del innebærer dette et krevende møte med en ny hverdag, der kreftfri ikke er ensbetydende med frisk. Det er vanlig å kjenne seg utmattet, ha problemer med konsentrasjonen, seksuallivet, returen til arbeidslivet og samspillet med familien. For å mestre disse utfordringene er en tilstedeværende lokal kreftomsorg essensiell. 

I en pasientundersøkelse Kreftforeningen gjorde nylig, svarte kun én av fem at de var fornøyde med overgangen fra sykehus til oppfølging i kommunen. Det er langt fra godt nok, og underbygges igjen og igjen av det vi hører fra pasienter og pårørende: Behandlingen på sykehuset var upåklagelig. Det å komme hjem? En helt annen historie.   

I fjor kom Helsedirektoratet med en løsning vi har ventet på i mange år: Pakkeforløp hjem. Kreftpasienter i hele landet skal få tilbud om tre samtaler. Målet er å kartlegge hva pasienten trenger fra kommunen for å kunne komme tilbake til hverdagen og fungere så godt som mulig etter kreftsykdommen. På sitt beste sikrer Pakkeforløp hjem at alle kreftpasienter tas vare på i hjemkommunen sin, uavhengig av hvor de bor. 

Dit har vi dessverre ikke kommet. For det som skulle være det største løftet innen kommunal kreftomsorg på lang tid, er enten forsinket, stoppet opp eller ikke påbegynt. Pakkeforløp hjem er nemlig ikke en lovpålagt oppgave for sykehus eller kommunene. Mange kommuner nedprioriterer derfor kartleggingssamtalene og oppfølgingen i pakkeforløpet. En del kommuner har heller ikke et rehabiliteringstilbud som kan møte pasientenes behov under eller etter kreftbehandling. Andre steder står kommuner klare til å ta imot, men sykehusene starter ikke opp arbeidet.

Å sikre alle kreftpasienter en god lokal kreftomsorg uansett hvor de bor, er en av Kreftforeningens viktigste kampsaker. Vi mener det bør være en selvfølge at absolutt alle kreftrammede opplever en god overgang fra sykehus til kommune, får tilbud om støtte fra noen med god kreftkompetanse, samt et rehabiliteringstilbud som er tilpasset den enkeltes behov. For å få på plass et slikt tilbud i hele Rogaland må den lokale kreftomsorgen høyere opp på den politiske agendaen. Dette håper vi politikerne forstår viktigheten av. For når mennesker ikke får den hjelpen de trenger, er det ikke bare et stort tap for den enkelte, men for hele samfunnet. 

Løsningen finnes. Den heter Pakkeforløp hjem. Nå må den tas i bruk.

Distriktsleder i Kreftforeningen Rogaland, Camilla Gram