Geir Toskedal (KrF) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Vi må aldri glemme!»

Skrevet av Geir Sigbjørn Toskedal
23.10.2019 15:16

LESERINNLEGG: Vi ser en stadig eksempler i vår tid på høyreekstremisten i Europa, men også i Norge. Det er derfor viktig, og et pedagogisk ansvar, at den oppvoksende generasjonen får et møte med hva høyreekstremisme kan føre til. Jeg oppfordrer skoleklasser på ungdomstrinnet i Rogaland til å benytte seg av muligheten til å søke midler for å besøke tidligere konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland som en del av dannelsen. Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning som kan gjøre det rimeligere å gjennomføre.

For vi må aldri glemme. Generasjonen som vokser opp nå er den første uten besteforeldre som opplevde andre verdenskrig.  Hvite Bussers slagord “Reis bakover. Tenk fremover» har et viktig budskap.  Dagens ungdommer trenger kunnskap om det som skjedde og hva som skjer i samfunnet vårt i dag. En slik klassetur vil gi kunnskap og opplevelser på en helt annen måte enn å sitte i et klasserom og lese historie. 

Siden 2019 er det øremerket 15 millioner kroner i statsbudsjettet til skoleturer til tidligere konsentrasjonsleirer. Tilskuddet skal bidra til å redusere prisen for klassene. Tilskuddsordning og retningslinjer er offentliggjort hos Utdanningsdirektoratet i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme. Flere aktører tilbyr slike turer til tidligere konsentrasjonsleirer. Aktive Fredsreiser og Hvite Busser gjennomfører alene turer for 21000-23000 elever årlig.  Totalt sett er rundt halvparten av turene i regi av skolen i skoletiden, og halvparten er i foreldres regi i skoleferier.

Personlig har jeg deltatt og fått arrangere slike turer ved Karmøy Folkehøgskule og sett verdien av det, både på kort og lang sikt. I møte med representanter fra Jødisk Museum i Oslo lærte jeg : «Husk, Holocaust startet også i norske bygder og byer». Jeg mener vi som samfunn skylder å lære våre unge menneskeverd og verdier slik at ikke lignende tilstander får gjenta seg.

Geir Sigbjørn Toskedal, Stortingsrepresentant, KrF