– Vi må handle når det er så store forskjeller

Skrevet av Kent Olsen
13.02.2019 06:31 - OPPDATERT 13.02.2019 07:31

ARBEIDSLIV: Det startet i et møte Karmøy kommune hadde med Elisabeth Lie Nilsen, leder for Nav Marked Nord-Rogaland, i fjor høst. Hun la fram tall som viste at det i Haugesund siste året var lyst ut 3.400 stillinger, mens Karmøy lå på under halvparten med 1.400 utlysinger.

– Vi ante ikke at det var så dramatisk forskjell. Men når forskjellen var så overraskende stor, måtte vi enten ta det til etterretning eller gjøre noe med det. Når vi er i en situasjon der veksten i verdiskaping er større i Stavanger-regionen og Bergen-regionen, som er den største trussel for vår region i forhold til det å forvitre, kan vi ikke bare ta det til etterretning. Vi har handlingsplikt når vi oppdager så store forskjeller, sier Per Velde, næringssjef i Karmøy kommune.

Karmøynytt fanget opp tallene og gjorde en større sak på forskjellen. Det fikk kommunen til å tenke på et mulig samarbeid.

Fakta i stedet for magefølelse

– Karmøynytt når mange og er et veldig godt virkemiddel for å få til den samfunnsdebatten vi ønsker rundt denne problemstillingen. For at vi ikke bare skal bruke magefølelsen, som vi ofte er flinke til, vil vi bringe inn fakta gjennom et analysebyrå. Vi starter med undersøkelsen som går ut til næringslivet om kort tid. Det vi finner av mønster der, vil gi grunnlag for å grave videre i neste undersøkelse. Vi har også som mål at det skal gjennomføres tre samfunnsdebatter i med utgangspunkt i det vi finner i analysene, sier Velde.

Det viktigste i den første undersøkelsen er å finne ut hvor stort omfanget er. Hvor mange bedrifter lyser ut stillinger og hvor mange lyser ikke ut? I hvilken grad bruker de bare sitt eget nettverk? Hvilke opplevelser har de rundt det å lyse ut kontra å bruke nettverket? Er det en sammenheng mellom de som lyser ut eller bruker nettverk, og hvilke problemer opplever de med å skaffe kvalifisert arbeidskraft?

– Så er det interessant å få kartlagt hvilke refleksjoner næringslivet selv gjør, og om de tror det har noen effekt for deres verdiskaping, sier Velde.

Haugesund som regionsenter har et større og mer urbant arbeidsmarked enn Karmøy. Høyere turnover er naturlig, men ikke at forskjellen er så stor som antallet utlyste stillinger indikerer.

– Det kan være at vi finner at vi har mindre turnover fordi vi har mer stabil arbeidskraft på Karmøy, men jeg er ikke sikker på det, sier Velde.

Kommunen ønsker å finne ut av og avdekke årsaker og eventuelle konsekvenser dette kan ha for næringslivet i Karmøy.  Et viktig spørsmål er om næringslivet klarer å rekruttere den kompetansen de har behov for.

– Sist møte i næringsrådet var hos en ganske stor virksomhet med rundt 90 ansatte. De har virksomhet i flere kommuner og er lærlingebedrift, men har problemer med å få fatt i kvalifisert arbeidskraft. Riktignok lyser denne virksomheten ut stillinger, men spørsmålet er like aktuelt: er det en sammenheng mellom mangelen på kvalifisert arbeidskraft og utlysinger av stillinger? Videre kan man spørre om det svekker yrkesdeltakelsen og verdiskapingen i kommunen. I så fall vil det igjen slå ut i velferdsregnskapet til kommunen. Noe som på lang sikt er bekymringsfullt, sier Velde.

Anne Bjelland Amdal, markedskonsuent Karmøynytt, og næringssjef Per Velde i Karmøy kommune

Komme ett skritt videre

Karmøy har også en annen problemstilling som ikke vil bli belyst i denne runden, men kan være en naturlig fortsettelse.

´– Vi er en lavinntektskommune og ligger på 85 prosent av indeksen. Hovedårsaken er at lønn til kvinner er mye lavere. Det igjen skyldes at vi har lav yrkesdeltakelse blant kvinner. Det er bekymringsfullt, og kan henge sammen med en tradisjonell holdning at kvinner er hjemme og mennene er på fiske eller i Nordsjøen. Da tjener de såpass godt at det ikke er nødvendig med to inntekter, sier Velde.

Karmøy ligger heller ikke så høyt oppe på utdanningsnivå. Hvordan det påvirker verdiskapingen i kommunen, vet man ikke. Eller om det påvirker utlysing av stillinger.

– Vi må starte et sted og se hvor vi ender. Det er det som er spennende her. Hvis vi skaper debatten, får erkjennelsene og kan underbygge det med fakta, kan vi komme ett skritt videre. Kanskje vi finner ut at vi må gjøre noen felles løft på et eller annet område, sier Velde.

Krevende å få jobb uten riktig nettverk

Han har vært næringssjef i Karmøy de fem siste årene, men familien flyttet tilbake fra Østlandet allerede i 2003. Før de flyttet fikk han tilbud om jobb som assisterende rådmann i Haugesund, men takket nei etter nøye vurdering. Fruen hadde tre jobbtilbud, og med mange positive tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, regnet Velde med at det kom til å ordne seg rimelig raskt for han også. Det gjorde det ikke, og Velde startet da i første om gang en midlertidig konsulentvirksomhet.

Velde bygget på sin arbeidserfaring hvor han i mange år ledet produktutviklingen i Telenor, og senere var leder for et av selskapene i Ferd-gruppen. Han har master i markedsøkonomi fra Handelshøgskolen i Århus, Danmark. Påbygning i strategisk ledelse fra BI, og en fordypning i finans og verdsettelse av selskaper. Han har også fagbrev som telemontør og er utdannet teknikker i elektronikk. Det var der han hoppet av og satset på økonomi.

Konsulentvirksomheten ble utvidet sammen med en kompanjong. De spesialiserte seg innen strategisk ledelse og innovasjonsledelse, men også management for hire, softwareutvikling og utleie av telecompersonell i Asia. Med høyprofilerte oppdrag, og en kompetanse man skulle tro Haugalandet hadde bruk for.

– Før vi flyttet gikk det rykter om at vi kanskje var på vei tilbake til Karmøy. Mange var på meg, og jeg hadde møter med flere næringsdrivende. Det var ikke måte på hvor viktig det var at vi skulle flytte hjem. Da jeg hadde flyttet og vi skulle snakke jobb, var det ikke mye jobb å få. Jeg søkte på stillinger, fikk ingen og pendlet til konsulentjobber i Oslo, forteller Velde.

Ble sett på som en trussel

Etter seks år bestemte han seg for at det nå var det nok pendling og reising. Han fortsatte som konsulent, nå med base på Karmøy, men søkte også aktuelle jobber. Uten hell.

– På Haugalandet er nettverkene ofte gymnasbasert. På Østlandet springer de ut fra universitet og høyere utdannelse. Jeg opplevde at jeg delvis ble sett på som en trussel på grunn av høy utdannelse og kompetanse. Polytec i Haugesund har vært et viktig unntak. De så verdien av høyere kompetanse, og vi samarbeidet en del med dem om konsulentoppdrag og noen utviklingsprosjekter, sier Velde.

For familien har det vært bra å flytte tilbake i stedet for å besøke Karmøy jul og sommerferier gjennom 12-13 år. Yrkesmessig har Velde ikke konkludert ennå.

– Å få jobb på Østlandet igjen er heller ikke lett. Da må jeg flytte tilbake og begynne på nytt, for søkere med adresse på denne kanten av landet blir ofte lagt nederst i bunken, sier Velde.

Les alt om:

Naeringsliv Karmoynytt