Vi har spurt fem deltakere på konferansen om temaet "Omkalfatring og snubleflaks".

– Vi har prøvd og feilet

Monika Jakobsen, kontorleder Jakobsen Transport AS Hvor aktuelle er temaene for din bedrift? – Temaene er interessante og aktuelle for vår bedrift da vi selv har både omkalfatret vår drift gjennom tidene og hatt en god porsjon snubleflaks. Det er alltid viktig med nye impulser og få litt faglig påfyll.

Har dere måttet tenke annerledes og nytt i deres bedrift? – Jakobsen Transport AS ble startet for over 30 år siden. I starten drev vi med flytting og kranbiltransport med størst fokus på flyttejobber. Flytting er sesongpreget, så vi endret driften mer til lokale kranbiloppdrag. Ved en tilfeldighet begynte vi å få flere og større oppdrag med å transportere og montere brakkerigger over hele Norge og i Sverige. For å kunne flytte større mengder brakker måtte vi tenke båt i kombinasjon med at vi leverte jobber «all in» fra utheising til innheising på ny lokasjon. Men dette var «upløyd mark», og for å få det til måtte vi snu oss rundt og lage passende sikringsutstyr til båt. Vi har prøvd og feilet og klarte å komme frem til et bra resultat.

Har du en god snubleflaks-historie? – Ifølge daglig leder, Marton Jakobsen, er flaks undervurdert. Dersom en i tillegg er løsningsorientert og tar utfordringer, så kan en ved en tilfeldighet havne opp i noe som kan bli veldig bra. Marton var egentlig på leting og ville kjøpe en liten reketråler, men han fant ingen som passet. Istedenfor ble det til at han kjøpte en gammel lastebil.

Monika Jakobsen, Jakobsen Transport AS. Foto: Kent Olsen

Helge Knutsen, daglig leder RTS AS

Hvor aktuelle er temaene for din bedrift? – Omkalfatring er vel kanskje det mest nærliggende for vår bedrift. Vi opererer i det globale subsea-markedet, og kundene våre har høye krav og forventninger til at vi kan yte service langt utover normalen. Dette gjør at vi må være ekstremt fleksible og kunne snu opp-ned på våre planer umiddelbart for å tilfredsstille endringer i kundekrav.

Har dere måttet tenke annerledes og nytt i deres bedrift? – Gjennom nedgangstidene har vi måttet tenke nytt i forhold til å utvide vårt nettverk av samarbeidspartnere og knytte tettere relasjoner til eksisterende partnere slik at vi kan favne en større andel av markedet og stå sterkere sammen. Vi har også økt vårt engasjement ute hos kundene i en tidlig fase slik at vi kan delta mer som en rådgivende partner i motsetning til en ren utstyrsleverandør. Begge disse grepene har knyttet en større del av vår organisasjon tettere opp mot våre kunder og leverandører.

Har du en god snubleflaks-historie? – Det skulle jeg ønske, men jeg har dessverre ikke mange gode snubleflaks-historier å by på. Mye av det vi driver med krever langsiktig strategi, planlegging og iherdig innsats fra våre fantastiske medarbeidere. Det nærmeste snubleflaks vi kommer er kanskje når vi i produktutviklingen oppdager alternative bruksområder for et produkt, eller når et produkt tas i bruk av et marked det ikke var tiltenkt.

Helge Knutsen, daglig leder RTS AS. Foto: Kent Olsen

[annonse]
Tor Arne Egeland, daglig leder LEVEL Personal AS

Hvor aktuelle er temaene for din bedrift?

– Vi lever i en tid der ting endrer seg veldig fort. Det betyr at vi, både på vegne av oss selv og flere av våre kunder, må være forberedte på hurtige omstillinger og omkalfatring i det daglige arbeidet. Når det gjelder såkalt snubleflaks, handler vel det mest om å være åpen for og gripe de mulighetene som byr seg, noe som er en livsbetingelse for alle bedrifter. Så ja, dette er absolutt aktuelle temaer.

Har dere måttet tenke annerledes og nytt i deres bedrift?

– Vi jobber en del med det vi kaller å være i beta-modus, som enkelt forklart vil si at vi prøver å være i konstant utvikling. Kundene blir stadig mer bevisste på hva de vil ha, og de fleste forventer en form for skreddersøm på produktene vi leverer. Sånn sett er det en forutsetning å tenke nytt for å lykkes i vårt marked.

Har du en god snubleflaks-historie?

– Ja, men ingen det sømmer seg å dele her. Generelt sett vil jeg si at det er viktig å legge gode strategier, men kun som et utgangspunkt. Det er mye viktigere å være flink til å improvisere.

Tor Arne Egeland, daglig leder LEVEL Personal AS. Foto: Kent Olsen

Rolf V. Sundfør, daglig leder Skude Mur AS Hvor aktuelle er temaene for din bedrift?

– Temaet er svært aktuelt i vår bransje. Om en ikke er villig til å tilpasse seg markedet og følge trendene som er aktuelle, vil en raskt bli forbigått av ens konkurrenter.

Har dere måttet tenke annerledes og nytt i deres bedrift?

– Vi tilpasser oss markedet blant annet med å starte nettbutikk på nyåret. Da kan kunden sitte hjemme og bestille både stein, betong og løsmasser og få varene levert hjemme. Dette vil i tidene fremover bli mer og mer vanlig også i vår bransje.

Har du en god snubleflaks-historie?

– Nei, ein god snublehistorie kommer jeg ikke på i farten.

Rolf V. Sundfør, daglig leder Skude Mur AS. Foto: Kent Olsen

Kjartan Medhaug, daglig leder Bøhn Regnskap AS

Hvor aktuelle er temaene for din bedrift?

– Regnskapsbransjen er inne i en spennende tid der elektroniske løsninger kommer på løpende bånd. Derfor er det viktig for oss i Bøhn Regnskap AS å omkalfatre på våre tjenester slik at de harmonerer best mulig med de elektroniske løsningene kundene ønsker å benytte.

Har dere måttet tenke annerledes og nytt i deres bedrift?

– Vi har de siste årene gjennomgått et generasjonsskifte i Bøhn Regnskap AS. Dette har gitt oss flere nye unge og dyktige medarbeidere, som bidrar til å holde oss andre oppdatert.

Har du en god snubleflaks-historie?

– Da vi skulle starte vår avdeling på Norheim var det mye som skulle på plass på kort tid. På veg til et møte snublet vi tilfeldigvis over et parti med tilnærmet nye kontormøbler som passet perfekt både i størrelse og antall til vårt nye kontor.

 

Kjartan Medhaug, daglig leder Bøhn Regnskap AS. Foto: Kent Olsen

 

 

Les mer om:

Naeringsliv Karmoynytt