– Vi har nydelige kystområder som vi må verne sterkt om

Skrevet av Kent Olsen
13.09.2019 15:53

Karmsund Havnetjenester har i ei uke holdt på med oppryddingstiltak og forebyggende tiltak mot marin forsøpling.

MILJØ: – Vi fant mye industriplast, isopordeler, plastflasker og q-tips. Det meste av avfallet var av plast som lettere flyter og legger seg på strender, forteller Marianne Sol Levinsen, som har vært med på oppryddingen.

Selv var hun også med i planleggingsprosessen, og forteller at naturforvalter og miljørådgiver i Karmøy har gitt veiledning i forhold til hvor det var sterkt behov for å sjekke og dokumentere i naturreservatene i kommunen.

– Inntrykkene jeg sitter igjen med er at vi har nydelige kystområder som vi må verne sterkt om. Kommunen burde hatt enda mer ressurser til å følge dette opp, men jeg er veldig glad for at vi har kunnskapsfulle folk innenfor natur og miljø på kommunehuset, kommenterer Levinsen.

– Jeg synes også det er fantastisk av bedriften å sette i gang med slike tiltak. Vi er enda ikke ferdige. Heldigvis har vi også mange flinke frivillige som bidrar i kommunen, fortsetter hun.

Kommer til å fortsette

Ove Kenneth Kvalevåg fra KHT forteller at han og flere ble enige i sommer at når de hadde tid og mulighet så skulle de bruke ei uke på å plukke søppel der det var behov.

– Vi har jo vært rundt og fartet med båten siden vi kjøpte den. Vi ønsket en liten uke der vi ønsket å plukke der vi så det var verst. Det er mye søppel. Det er enormt. Bare på Urter som vi var en dag, der kunne du sikkert gått ei uke. Det er mye forsøpling, forteller han.

Arbeidet er dog væravhengig, men de håper å kunne fortsette med prosjektet.

– Hvis det blir vær til neste uke så tar vi noen dager den uka også. Og det kommer vi til å fortsette med fremover, avslutter han.