Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

– Vi har 2019 til å omstille oss. I 2020 blir det tøffere

Skrevet av Kent Olsen
29.10.2018 13:16 - OPPDATERT 29.10.2018 14:16

ØKONOMI: – Det er jo litt spennende. Budskapet er jo ikke nytt sånt sett. Det er noe vi har forberedt oss på før jeg begynte, sier rådmann i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen etter å ha lagt frem sitt første budsjett, der hun maner til omstilling.

– Inntektene og rammene blir mindre og behovene øker. Da er vi nødt til å gjøre noe for å dekke behovene som er. Da er det jo digitalisering, effektivisering og legge til rett for tverrfaglig samarbeid og bedre flyt gjennom organisasjonen. Vi prøver også å investere der vi mener det kan gi oss noe, sier Johnsen videre.

Et av punktene i presentasjonen var at befolkningsveksten i kommunen har gradvis blitt lavere, og ligger per dags dato på omtrent null.

Johnsen ønsker flere innbyggere i kommunen, og drar frem at det skal blant annet komme 1700 nye boenheter på Kolnes.

– Vi har også Haugaland Næringspark som vi er på eiersiden på, og Karmsund Havn. Det å få opp denne satsingen der også gjør at det kan bli mer attraktivt å bosette seg i kommunen og regionen, sier hun.

Kutter i karmøyskolen

Likevel står det i forslaget at en ønsker å kutte i skolen fra 2020.

– Vi skal jo ikke gi et dårligere tilbud i skoen. Vi skal fremdeles bygge skoler, men det er jo å se på hvordan vi kan omstrukturere og utnytte de rammene vi har på en enda bedre måte. Men det skal ikke gå på kostnad av kvaliteten, presiserer hun.

Et annet moment som ikke har fått plass i budsjettforslaget er ny storstue i kommunen, der blant annet en arbeidsgruppe har jobbet i over et år for å kartlegge behovet.

– Den har vi ikke funnet plass til foreløpig. Så får vi se hva fremtiden bringer, sier hun kortfattet.

– Det blir stramt fremover, spesielt etter 2020?

Ja det er litt som at vi har 2019 på å omstille oss. Så i 2020 treffer det oss. Da blir det tøffere. Men jeg har tro på at Karmøy kommune skal klare å ha en sunn og god økonomi fremover etter 2020, sier hun og peker på blant annet avviklingen av eiendomsskatt som en av grunnene.

Her er noen av punktene til rådmannen:

  • Ny skole på Åkra – ferdig 2031
  • Ny skole på Kolnes – ferdig 2028
  • Utvidelse av Vea skole - ferdig 2025
  • Idrettshaller Åkra - ferdig 2019
  • Interkommunal legevakt - ferdig 2024

– Forslaget er offensivt

Ordfører Jarle Nilsen var til stede under presentasjonen og han synes selv at det er et offensivt forslag som viser utviklingsmuligheter i Karmøy kommune.

– Men det viser samtidig at overføringene fra staten er begrenset og nokså faste, så vi har ikke større handlingsrom i budsjettet enn det vi måtte ønske. De store utfordringene og mulighetene ligger innenfor digitalisering, bedre og flere tjenester innenfor helse og omsorg, og da synes jeg at rådmannen har pekt på dette på en god måte, sier Nilsen.

Han ser at det budsjettforslaget gjenspeiler utfordringsdokumentet som ble lagt fram av tidligere rådmann Sigurd Eikje.

Selv skal han og partiet se på blant annet skoleinvesteringene.

– Jeg synes umiddelbart at noen av disse skoleinvesteringene ligger unødvendig langt fram i økonomiplanperioden. Vi vet spesielt at Åkra skole i dag har små lokaler og utfordringer med gode arbeidsplasser for de ansatte og dårlige elevplasser innenfor enkelte rom. Det er noe vi vil vurdere og se om vi får prioritert lengre frem i økonomiplanperioden, avslutter Nilsen.