Karin Husebø, Stine Karin Bjelland, Solfrid Odland Ytreland og Inger Lise Fredlund ønsker økt oppmerksomhet om brukerutvalget.

– Vi blir tatt på alvor

Skrevet av Kent Olsen
03.12.2018 12:15 - OPPDATERT 03.12.2018 13:15

KOPERVIK: – Det begynte i det småe og vi har prøvd å få et utvalg som skal ha reell medvirkning og jobbe for brukerne i NAV, forteller leder i NAV, Stine Karin Bjelland.

Hun er også leder i brukerutvalget frem til nyåret. Da tar de over ledervervet her lokalt selv for første gang.

– Det har vært litt utfordringer med å få folk inn. Det har vært litt gjennomtrekk, og det er jo helt reelle grunner til det. Men vi er nå i en situasjon der en ønsker å synliggjøre brukerutvalget enda mer, sier hun, og forteller at det er mye som skjer i NAV for tiden, og ønsker at brukerutvalget skal bli mer aktive fremover.

Karin Husebø fra Brukernes Interesseorganisasjon (BIO) sier seg enig.

– Det er vanskelig å finne brukerrepresentanter som har tid. De fleste er jo opptatt på andre felt. I Karmøy har vi litt problemer med å finne representanter, sier hun.

Store forandringer internt

Bjelland drar frem digitalisering og forbedrede løsninger som er med på å frigjøre ressurser.

– Vi er inne i en prosess der vi vrir ressurser over på de gruppene som trenger det mest. De som klarer seg selv skal klare seg selv, og da vil vi sitte igjen med de som trenger mer oppfølging og de som trenger å komme tettere innpå, forteller hun.

Og den største gruppen i NAV-systemet er gruppen over 30 år.

– Det er den største gruppen faktisk, men selv om det ha gått litt ned så har vi en stor gruppe voksne som går på arbeidsavklaringspenger, sier Solfrid Odland Ytreland som er avdelingsleder for oppfølgingsavdelingen.

Veilederne har til tider slitt med altfor store porteføljer, og det er ett av grepene som NAV nå tar slik at en kan tilby tettere oppfølging.

– En klarer ikke å ha tett oppfølging når du har 120 brukere. Vi prøver å komme ned på et nivå der vi har en portefølje der vi kan klare å håndtere med tett oppfølging og tidlig aktivitet, sier Ytreland.

– Udelt positivt

Husebø har gjennom BIO vært med flere brukere inn på kontoret i Kopervik, og har alltid følt at brukerne har blitt hørt.

– Vi blir tatt på alvor. Det gjelder også hvis jeg ringer tjenestetelefonen, sier hun.

– Det at brukerutvalget stiller seg til disposisjon til å være med i møter, det synes jeg er kjempebra. Det kunne vi godt tenkt oss mer av, legger Bjelland til.

Skryter av Bjelland

Husebø ønsker å benytte anledningen til å gi noen gode ord til NAV-lederen.

– Hun tok over i 2015, og da var vi nesten oppe og gå. Det var hun som strakk ut hånden for et samarbeid. Da stilte vi krav om å opprette et brukerutvalg. Det har vi vært takknemlig for, sier hun før Bjelland skyter inn at det er lovpålagt å ha et brukerutvalg.

Les alt om:

Karmoynytt