Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Vi befinner oss fremdeles i skyttergravene»


MENINGER: Etter å ha fulgt med i debatten de siste 7-8 månedene måtte jeg ta en liten "time-out". Tilbake til røttene for å si det sånn. Jeg er for ny hovedvei bare så det er sagt.

En gjenomgang av innlegg som har vært på trykk i media, samt postet på Facebook var nødvendig. Ingen tvil om at det hardner til på begge sidene. Der begge "sider" mener de har rett. At noen politikere/parti også har skiftet side har jeg også registrert.

Ett innlegg jeg kom over fra Hein Berdinesen fra 30.01.208 med tittel "Svar til David Sjøen om omkjøringsveien" fanget min interesse. Mulig tonen gjenspeiler at han kommenterer en av sine egne her. Men det var enkelt, saklig og formulert uten de store ordene vi er vant til. Men han berører noe viktig i dette innlegget:

Saken med omkjøringsvegen illustrerer et klassisk problem i samfunnsøkonomien, der store utbyggingsprosjekter bærer med seg plusser og minuser. Det jeg og mange andre har landet på, er at vegens fordeler er færre enn ulempene, mens mange andre mener det motsatte.

Hvilket standpunkt man tar i saken, virker å avhenge av spesielt seks momenter: Økonomi, samfunnsutvikling, jordbruk, miljø, framkommelighet og trafikksikkerhet.

Her treffer Berdinesen roten til hele diskusjonen. Hva vi anser som viktige for oss. Men vi må også være edruelige nok til ikke å gjemme oss bak "skyttergrav" monolog.  Jeg personlig synes Nei siden har flere fornuftige synspunkt. Men det ender uansett opp med at vi "synser og tror" for mye.

Videre så skriver Berdinesen :

 Mitt standpunkt er tatt på bakgrunn av miljø, jordbruk og økonomi.

Så da kan vel jeg si for min egen del at mine standpunkt er , samfunnsutvikling, miljø, framkommelighet og trafikksikkerhet. Ergo nesten likt. Det er vel hva vi legger i de forskjellige punktene som skiller oss.

  • Samfunnsutvikling - En mulighet til å utvikle Åkra sentrum, slik at vi kan kalle oss by.
  • Miljø - Mindre trafikk gjenom sentrum, samt kortere reisetid for de dem pendler.
  • Fremkommelighet - En trygg og sikker vei fra Skudeneshavn i sør til Haugesund i nord. Samt t-forbindelsen.
  • Trafikksikkerhet - For oss alle, men spesielt med tanke på våre barn og barnebarn som krysser eksisterende vei idag (Det har vært alt for mange ulykker) på vei til skole eller forskjellige fritidssyssler på fritiden. Vi har 6 skoler som er berørt. 5 på Åkra, pluss Sevland skole.
Da er det mest fornuftig å rute gjennomgangs trafikken utenom sentrum. Også for oss som vil velge en av innkjørings veiene på vei ut eller hjem. At noen spår butikkdød og dødt sentrum hvis veien kommer ser jeg på med litt undring. Mener disse at Åkra sentrum idag har ett myldrende og koselig miljø? Tror ikke det nei. Kanskje Åkrehamn Vekst og handelstanden burde kommet på banen? Se på muligheter. Invitere potensielle utbyggere både til utbedring/utbygging slik at vi kan få et sentrum. Tilrettelegge for de som kommer med bil. Vi har noen år på oss til å få det til. Der er flere som har butikk i sentrum idag som støtter Ja siden. Her på vestkarmøy har vi for mange Nei folk, pga ...Nei. Samt de som liker best å komme etterpå med sitt "ka va det eg sa!". Det e dei som aldri er enig.....uansett sak.

Så har med det med "skremselpropaganda". Flittig brukt av Nei siden. Når ordfører Jarle Nilsen, etter mange etterlysninger legger ut ett saklig og informativt innlegg i media. Da er krigen igang igjen. Han er jo Ja-mann. Han må jo ta heilt feil. Han vil jo tvinga igjenom sitt syn. Ordføreren forklarer hele saksprosessen i detalj, historikk samt hva som ble bestemt i 2016 av flertallet i komunestyret. At noen politikere nå "skifter" side og skjuler seg bak sine lovnader ved forrige valg utbroderer bare hvorfor endel har, det vi på folkemunne kaller politikker forakt. Å love å lyge er en kjent sak. Ett parti ble ekstra hardt rammet da de gikk vekk fra sine valgløfter.

For å illustrere ordet "Skremsel propaganda" ble det for noen dager siden delt ett innlegg  med tittel     -Den  miljøkriminelle kommunen. Med illustrasjon av en "skummel" robot som holder en fugl i handen. (sikkert en åkerrikse). Innholdet var veldig bra og informativt på generell basis. Men, å kalle Karmøy som miljø versting er å dra det vel langt. Når man da i tillegg refererer til 6 km kystlyng blir ødelagt og rasert, da bommer man. Det er kun den siste biten ned mot veakrysset som blir berørt. Det er kun der det er lyng i valgte trasee. Og da kun flekkvis. Alle som har Google Maps kan se med selvsyn.

Så hva er det som driver de ivrigste Nei folkene? Man nevner økonomi. Jeg er helt enig. Det er ufattelig mye penger det er snakk om. Og minst like mye koster neste fase til flyplassveien. Bompengene er her for å bli. Vi betaler jevnt og trutt de fleste av oss. Men jeg etterspurte i en kommentar på FB en uttalelse fra de 3 som flittigst har signert og kommentert innlegg i media. Altså Hein Berdinesen, Bjarte Mjølhus, samt Gunvar Mikkelsen. Disse 3 har sitt opphav fra Ådland/Liknes selv om Mikkelsen bor og jobber i Bergen. Er det fordi dere vil ha Vea-Flyplassveien, som er viktigst for dere? Mikkelsen nevnte i en kommentar at det var mer riktig å bruke pengene der de trengs. Tror ikke han er pendler.Ihverfall ikke her på øya. Mjølhus har jo stått foran åpen mikrofon (ved t-forbindelsen) med ønske om ny og bedre vei for pendlere. Og siden Berdinesen er lærer og jobber i haugesund gjelder vel det samme for han. Spørsmålet er da hvordan de ser på det som Helge Thorheim spesifiserer i sitt innlegg. Planen for fase 2 Vea-Flyplasskrysset er på underplanleggingsstadiet. Fylke har innvendinger på alle forslåtte trasseer. Grunneiere samt miljøforkjempere mobiliserer. Skal vi da ha en ny 10 års periode med argumentasjon, møter, planlegging osv. Da er det en ting som er sikkert. Det blir INGEN vei på karmøy. Eller gjelder argumentasjonen til Nei siden kun for Åkramarka? Er der ingen rødlista fuglearter vest for veien? Ingen lyng, beite, dyrket mark? Å hva med oppgradering av eksisterende vei? Noe dere også nevner. Skal vi da ta fra flere hundre litt av hagene? Bare spør.

Dere på nei-siden etterlyste info fra Ordfører, der han forklarte detaljert om historikken. Det er viktig at alt er transparant. (innsyn) Da er det ett paradoks at Nei-siden velger å ha en lukket side på FB. Ikke mye innsikt der. Vi på Ja-siden har åpen side der både Ja og Nei folk kan uttale seg. Men det er vel kanskje mye hemligheter hos Nei-siden.

Vil med dette innlegget oppfordre Karmøys innbyggere til å tenke seg grundig om. Hva er viktigst for hver enkelt? Er vi villig å vente i årevis på oppklaring om veivalg. Når ordføreren nøkternt forteller om konsekvens blir han beskyldt for skremsel propaganda. Det han egentlig sier, er vel at vi står først i køen nå. Hvis innvendinger og motstand fortsetter blir nok begge veiene utsatt i lengre tid. Det er flust med prosjekter som står i kø for utbygging, finansiert av haugalandspakken. Vil tro at veien videre fra vea krysset vil bli startet når omkjøringsveien nærmer seg slutten. Disse to prosjektene står etterhverandre på Svv sine planlagte prosjekter.

Svv vil på kommunestyremøte den 11.Feb helt sikkert vise reelle bilder samtidig som de vil forklare grundig hvordan veien vil se ut i terrenget.

 

 

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt