«Vern om matjord må bli mer enn festtaler»

LESERINNLEGG: Det er godt kjent at det pågår en kamp i hele landet der politikere og næringsforeninger kjemper om etablering av ny areal- og kraftkrevende industri i sine regioner. Denne kampen pågår også lokalt innenfor hvert fylke. Som KrFer er jeg opptatt av å skape arbeidsplasser, men samtidig å ta vare på våre begrensede jordbruksarealer.

I dag behandlet fylkesutvalget i Rogaland arealplan for Time kommune. Her har Ap, H og FrP funnet sammen og går mot innstillingen til fylkesrådmannen. De velger å bygge ned jordbruksareal tilsvarende mer enn 80 fotballbaner (800 mål) for å omgjøre dette til industriareal. For å bøte på samvittigheten velger de samtidig å reversere  300 mål fra næringsareal til jordbruksareal i nabokommuner. 

Jeg er undrende til hvorfor og hvordan dette kan skje. Kjenner egentlig fylkespolitikerne hele fylket de er satt til å styre? Har fylkespolitikerne i det hele tatt kjennskap til Haugaland næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune? Der ligger det allerede 5000 mål ferdig regulert industriareal og samtlige kommuner i Haugalandsregionen jobber i fellesskap for større industrietableringer der. Det er ingen konflikter knyttet til bruk av disse arealene. Planer for tilførsel av kraft er godkjent, det er god tilgang på kjølevann, god infrastruktur er på plass med umiddelbar nærhet til E39, E134, flyplass og topp moderne havnefasiliteter.  

Som kommunepolitiker prøver jeg etter beste evne å se kommunen i fugleperspektiv slik at jeg kan se hele kommunen som en enhet. Jeg har samme forventninger til fylkespolitikere, at de evner å se hele fylket i sitt planarbeid. De er valgt for å ivareta interessene til hele fylket. Rogaland har allerede godkjente og godt tilrettelagte arealer for å ivareta slike etableringer det nå kjempes for. Hvorfor skal det da ofres mer matjord i kampen om en etablering som uansett hvor den eventuelt plasseres i fylket vil bli positivt for Rogaland?

KrF er positive til å legge til rette for areal- og kraftkrevende industri, men ikke i områder som i så stor grad utfordrer matjord, dyrkbar jord og naturmangfold som på Kverneland i Time. Vi må klare å se mulighetene i hele fylket og finne områder med mindre arealkonflikter og mindre klima-  og miljøavtrykk. 

Mindre enn 3% av Norges arealer er dyrket mark, det er derfor ubegripelig at en ikke da peker tydelig på Gismarvik som lokasjon for denne typen etableringer. Jeg registrerer at matjord har størst verdi i festtaler og at Boknafjorden, tross vedtatt Rogfast, fremdeles er dypere i mange fylkespolitikeres øyne enn hva den er hos Kartverk og ferjeselskap.

Alf Magne Grindhaug
Varaordfører i Karmøy og 3.kandidat til Stortinget Rogaland KrF

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.