«Verdens kvinnedag og Karmøys guttedag»

Skrevet av Kent Olsen
14.03.2019 13:09 - OPPDATERT 14.03.2019 14:09

HARALDPLASS: En av årsakene til at kvinner er for lite representert i de øvre sjiktene av samfunnshierarkiet, er at ordninger og systemer er skrudd slik sammen at de favoriserer mennene. Lønnssystemer, arbeidstidsordninger, pensjons- og trygdeordninger, andre velferdsordninger og ikke minst prinsippene for ledelse er bygd opp etter en mannsnorm. Legger vi til at kvinner i synlige og utadvendte posisjoner hetses og trakasseres mer enn menn, blir resultatet at menn tar seg fortere oppover karrierestigen og at kvinner fremdeles taper til tross for snart 50 år med kvinnekamp for et likestilt samfunn. Alle som våger å se etter, ser at samfunnet vårt fremdeles har klare patriarkalske trekk.

Men blant barn og unge er det omvendt. Her er det jentene som lettest forstår ordninger og systemer og derfor oppnår best resultater. Systemene i dagens skole er ikke patriarkalske men favoriserer jenters ferdigheter. Jentene er flinkere til å organisere seg selv, får derfor bedre karakterer, dominerer i toppen av inntakslistene til videregående skoler og er overrepresentert på mange studier som krever kunnskap og innsikt og som før tilhørte guttenes domene.

Nå taper altså guttene. De har dårligere resultater på skolen, de faller oftere helt ut av skolen og de er overrepresentert på negative statistikker i forhold til jentene; også på den alvorligste statistikken som viser selvmord blant de yngste. Resultatet blir lavere selvfølelse, større sårbarhet og færre møteplasser til å utvikle sin gutterolle enn det jentene har til å utvikle sin jenterolle. Det er et paradoks at kampen for full likestilling mellom kjønnene ser ut til å slå negativt ut for unge gutter og menn.

Sist onsdag vedtok hovedutvalget for helse og omsorg i Karmøy at gutter skal få en egen guttedag på helsestasjonen for unge. 97 prosent av unge som møter opp der i dag, er jenter. Det er bra at Karmøy nå tilbyr sine gutter en egen guttedag for at de lettere kan få snakke om seg selv. Jeg håper det blir en guttedag på guttenes egne premisser. Igjen er det slik at jenter har lettere for å snakke med venninner og voksne om sine tanker enn det gutter har. Derfor er det fint at et slikt kvoteringstiltak som dette er, blir satt i verk. Forhåpentlig på guttenes premisser.

Så observerer jeg følgende i denne saken: I kampen for gode oppvekstvilkår og god psykisk helse for guttene, er det kvinner og ikke menn som tar initiativ og ansvar og løfter fram kravet om guttedagen. Både i administrasjonen og hovedutvalget for helse og sosial er det kvinnene som står opp for guttene. Det er egentlig et paradoks. Mennene burde absolutt ha en rolle å spille her som fedre, fagpersonell og politikere og fordi de er menn.

Verdens kvinnedag og Karmøys guttedag er rett og slett to sider av samme sak.

Les alt om:

Meninger Karmoynytt