Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad. Foto: Geminor.

Vekst for Geminor: – Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde

Betydelig vekst i materialgjenvinning for Karmøy-selskapet.

NÆRINGSLIV: I 2021 håndterte gjenvinningsselskapet Geminor  1 731 066 tonn med avfall i Europa. I flere av fraksjoner opplever selskapet en økning i volumet fra 2020 til 2021. Det kommer frem i en pressemelding. 

– Håndteringen av avfallstrevirke vokser med 70 800 tonn til 382 727 tonn i 2021, og er den nest største fraksjonen for Geminor. Håndteringen og forsendelse av papp- og papiravfall (RCP) øker med hele 36 prosent til 88 000 tonn, mens satsingen på avfallsplast øker volumene fra 5300 til 10 500 tonn. Håndteringen av såkalt farlig avfall stiger med nærmere 70 prosent, til 29 000 tonn i 2021, skriver selskapet. 

Håndtering av avfallsbrensel har derimot falt sammenlignet med volumet i 2020, men utgjør fortsatt nærmere to tredjedeler av det samlede volumet i Europa. 

– Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF) står fortsatt for rundt 2/3 av det totale volumet for Geminor i Europa, som på grunn av COVID har falt marginalt med 3 prosent sammenlignet med 2020, meldes det. 

Økning i materialgjenvinning

Samtidig som volumet av avfallshåndteringen øker, øker også volumet av avfall for materialgjenvinning. I 2020 sendte Geminor 166 200 tonn avfall som råstoff til materialgjenvinning. I 2021 er tallet 230 000 tonn. Noe selskapet sier seg meget fornøyd med. 

– Materialgjenvinning av avfallstrevirke utgjør fortsatt den største fraksjonen, med 104 000 tonn totalt i 2021. Men under fjoråret vokste også papp- og papiravfall (RCP), som nå er nesten like omfattende som trevirke for Geminor. Samtidig fortsetter satsingen på avfallsplast til kjemisk resirkulering, blant annet i form av prosjekter med vår partner Quantafuel, forteller Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde med totalvolumene i 2021, og ikke minst med å innfri målet om mer enn 200 000 tonn til materialgjenvinning innen 2022, fortsetter Vikingstad.

Vikingstad trekker frem at nok et år med pandemi har vært utfordrende for avfallsbransjen, men at en også ser en positiv utvikling i flere land. 

–  COVID-året 2021 har vært nok et utfordrende år for den europeiske avfallsbransjen både med tanke på volumer, logistikk, transport og varierende markedsmekanismer. Spesielt håndteringen av RDF har vært unormal dette året, med lavere mengder i omløp grunnet mindre eksport fra land som Storbritannia og Finland. Samtidig har andre land hatt vekst – så som Polen, Danmark og Italia – noe som har bidratt til å skape mer balanse i regnskapet.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– At stadig flere land kan levere råstoff til material- eller energigjenvinning er med på å redde den totale forsyningen i Europa i 2021, avslutter Vikingstad.