Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Foto: Alf Simensen / NTB
Vegvesenet med 200 nye prosjekter:

–⁠ Vi prioriterer de lange strekningene

Statens vegvesen la mandag fram en liste med store veiprosjekter. Der prioriteres de lange strekningene, sier utbyggingsdirektør.


NTB– Vi prioriterer langs de lange strekningene, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, ifølge NRK.

Mandag la de fram en oversikt over 200 prosjekter som skal bidra til å stanse forfallet på riksveiene. Dette inkluderer blant annet nye gang- og sykkelveier, utbedring av skredfarlige punkter, samt nye rekkverk.

Fire vei- og tunnelprosjekter ble trukket fram til å ligge øverst på Vegvesenets prioriteringsliste: E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad i Vestland, E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland-Slæen i Vestland. Kostnadene på disse prosjektene varierer fra 1,9 milliarder til 12,4 milliarder kroner.

I forrige uke varslet regjeringen en styrking av drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert budsjett, noe som tas godt imot hos Vegvesenet.

– Vi tror dette blir et vendepunkt der vi kan ruste opp riksveiene, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Hun peker på at 84 prosent av alle nye personbiler er elbiler. Nå har Vegvesenet pekt ut flere strekninger hvor det må etableres ladestasjoner for tunge kjøretøy, blant annet langs riksvei 3 i Østerdalen, E18 i Aust-Agder og riksvei 7 i Gol.

– Nye steg skal tas mot nullutslipp. Nå er det varebilene som kommer. Fremover er det viktig å sørge for at tungbilene kommer etter. Her må staten bidra ved til å legge godt til rette for ladeplasser, sier hun.

Les mer om:

samferdsel trafikk