Lars-Tore Anda, sokneprest i Avaldsnes menighet. Foto: Privat

– Utfordringer og bekymringer hører livet til

Matt 11,25-30

25 På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

    28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Utfordringer og bekymringer hører livet til. De kan være noe ulikt fordelt. Noen har tyngre og vondere erfaringer i livet enn andre. Men vi har alle den felles erfaring at livet byr på motstand, og vi har våre kamper å kjempe. 

Det siste året har gitt oss en felles utfordring i og med at pandemien ikke tok slutt, slik vi alle håpet på ved inngang til 2021. Utfordringene har nok vært ulike, og vi har nok møtt dem på ulikt vis. Ensomhet og relasjonelle utfordringer er blitt en del av manges hverdag. Mange føler på usikkerhet i forhold til økonomi og egen helse. Samtidig har noen kommet nærmere hverandre, funnet nye veier og måter å være sammen på. Vennskap er blitt sterkere, også samliv. Andre forteller om hvordan de har stresset ned, og funnet glede i en mer rolig hverdag. Bildet er sammensatt tenker jeg. 

Vi har nettopp lagt bak oss julehøytiden. Livet ble forandret da Jesus kom. For det betyr fellesskap, med Gud og med hverandre. Det er han som kom julenatt som sier: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tungt, så vil jeg gi dere hvile.» Det betyr ikke at alt blir bra hele tiden. At bekymringer og byrder blir tatt bort. Det blir nok værende mye av det som byr på utfordringer. Men han går sammen med oss. 

Livet blir ikke enklere eller uten bekymringer om en tror på Jesus. Det er ikke det hvilen består i. Men han lover oss at i det livet vi lever vil han være tett på. Være sammen med oss. Han bærer byrdene sammen med oss. Og løftet gjelder på begge sider av døden. 

Hans åk var å gå i døden for oss. Gjøre død til liv for oss. «Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himmelen for meg,» synger vi i en kjent julesalme. Vi er aldri alene. Han går sammen med oss. 


GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE!

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Lars-Tore Anda

Sokneprest i Avaldsnes menighet