KOMMENTAR:

–⁠ Uavhengige politikere kan bli et demokratisk problem i Karmøy

Det har vært mye uro i karmøypolitikken spesielt dette siste året. Ni representanter i kommunestyret har meldt seg ut av sine partier. De fortsetter dermed som uavhengige representanter, eller melder seg inn i andre partier.


UAVHENGIGE REPRESENTANTER: I løpet av de siste fire årene har hele NI lokalpolitikere meldt seg ut av partiet de stilte til valg for. Flere av disse har så meldt seg inn i nye partier. 

Her er listen over representanter i Karmøy som har meldt seg ut av eget parti i siste fire års periode: 

Robin Hult, valgt inn for AP, medlem av SP fom 17.06.2022

Kenneth Halleland, valgt inn for AP, deretter uavhengig siden 17.03.2023 (også representert Høyre fra april 2022)

Tor Kristian Gaard, valgt inn for Høyre, medlem av FRP fom 16.03.2023

Aase Simonsen, valgt inn for Høyre, uavhengig siden 06.01.2023 (ekskludert fra eget parti)

Randi Wisnæs, valgt inn for Høyre, medlem av KRF fom 01.03.2023 (ekskludert fra eget parti)

Jan Birger Medhaug, valgt inn for Høyre, medlem av Karmøylista fom 20.03.2023.

Ole Kristian Nilsen, valgt inn for Høyre, medlem av Karmøylista fom 22.03.2023.

Geir Harald Skorpe, valgt inn for Høyre, uavhengig siden 20.03.2023. 

Marianne Sol Levinsen, valgt inn for SV, medlem av Rødt fom 12.05.2022

(Kilde: Karmøy Kommunes nettside, oversikt over representantene i kommunestyret)

Høyre vingeklippet i kommunestyret

Vi kan se at Høyre sin gruppe er nærmes utradert, med tre gjenværende av ni representanter. Dette skaper helt klart utfordringen for deg som har stemt på Høyre ut fra programmet de følger. De utmeldte er dermed ikke lenger forpliktet ovenfor Høyre sitt program, noe som igjen kan gjøre at partiet taper saker de hadde vunnet med fullt mannskap. Saker som gjorde at disse politikerne ble valgt inn. Forhåpentligvis har freden nå senket seg i Høyre etter en turbulent periode. 

Uavhengige representanter kan bli et problem for lokaldemokratiet. De kan hoppe litt her og der i forhold til enkeltsaker. Mange uavhengige representanter vil nok være lojale mot sitt gamle parti. Men det finnes dessverre flere eksempler i andre kommuner på det motsatte. 

Lokalpolitikere illojale mot egne velgere?

Det er jo slik i Norge, at kandidatene på valg stiller seg bak et partiprogram. Det gir velgerne klare signaler. Det bygges rett og slett opp en forventning fra velgerne om at de som blir valgt, vil være lojale mot eget program. 

Så er sikkert de fleste lokalpolitikere i Norge ikke 100 prosent enige i eget partiprogram. De har kanskje hjertesaker som er viktige for dem. Uansett virker det litt for enkelt for politikere å trekke ut seg fordi de er uenige i enkeltsaker. Det må vel være mulig å gå ut til velgerne å være klar på at noen av avgjørelsene partiet mitt tar, er jeg ikke helt på linje med. Eller svelge en kamel for å vinne noen elefanter. Er ikke det en del av politikkens vesen? 

Mangel på folk som vil engasjere seg i lokalpolitikken?

Nå har heldigvis flere av utmeldingene skjedd helt på tampen av valgperioden. Flere av disse representantene har meldt seg inn i nye partier fordi de ønsker å bidra videre i Karmøypolitikken. Flere av de andre partiene har ukritisk ønsket disse velkommen i sine rekker? Kanskje handler det om at det ikke er flust av folk som vil engasjere seg i lokalpolitikken?

Inviterer en kanskje inn representanter som er mer opptatt av egen posisjon og hjertesaker, enn selve partiprogrammet? Så kan jo velgerne spørre seg selv: Spiller det noen rolle hvem jeg stemmer på? 

Hva avgjør hvem du gir stemmen din til ved kommune- og fylkesvalget? Stemmer du på en person du har tillit til, uten å tenke partiprogram? Eller stemmer du på det partiet du er mest enig med, som har gode kandidater på valg? Det kan bli enda mer aktuelt å tenke over ved kommune- og fylkesvalg framover. 

Nå er politikere mennesker som deg og meg, ingen er perfekte. Forskjellige personligheter, meninger og hjertesaker kan skape debatt og uenighet. På samme tid er du som politiker del av noe som er større enn deg selv. Noe som krever både lojalitet og tjenestesinn inn mot dem som har stemt på deg. På de som har stått sammen med deg i valgkampen og som trodde de hadde samme politiske overbevisning som deg. 

Før forrige valg var det cirka 450 lokalpolitikere i Norge som forlot eget parti. Det ble faktisk sett på som en stor utfordring før valget i 2019. Det ble sett på som en trussel mot lokaldemokratiet, og ønsket var at tallene måtte ned. Dessverre har ikke det blitt noe stor bedring, for hundrevis har blitt uavhengige representanter/gått inn andre partier. Må det nytt regelverk til for å oppnå en forandring? Hva med å la de som melder seg ut, erstattes av varamedlemmer fra partiet de velger å forlate?