Helge Thorheim.

«Tusen takk til mine Hvite Engler!»

Skrevet av Helge Thorheim
21.07.2020 14:38

LESERINNLEGG: Den 27.januar i år fikk jeg den beskjeden som jeg regner med alle ønsker å slippe å få: «Du har fått diagnosen lymfekreft». Overlegen på Haugesund sjukehus la til at den undergruppen som ble registrert for mitt vedkommende, kjenner sykehuset godt til fra før og det er gode prognoser for å bli frisk gjennom cellegift-kurer. 

Behandlingen av sykdommen ville innebære 6 cellegiftkurer ved Haugesund sjukehus og 4 «mellomkurer» ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Varighet på behandlingen var fastsatt til ca 5 måneder, slik at jeg kunne regne med å bli kreftfri i månedsskiftet juni/juli dersom behandlingen hadde den ønskede virkningen.   Allerede påfølgende tirsdag skulle behandlingen ta til i Haugesund. Her var det bare å hoppe i det, alternativet var ikke å tenke på en gang.

Rett etter jeg hadde mottatt diagnosen, uttalte jeg meg litt bombastisk til avisene: «Jeg skal jage svineriet utav kroppen». Jeg mente selvfølgelig ikke at jeg skulle gjøre dette uten gode hjelpere. For det er legevitenskapen og alle de andre på sykehusene som til daglig går kledd i hvit uniform (som ofte blir kalt Hvite Engler) som har gjort det mulig å bekjempe en hel rekke sykdommer, herunder den type sykdom som jeg var rammet av. Mitt eget bidrag i behandlingen har vært en god psyke, et jevnt godt humør og hele tiden en klokketro på den gode informasjonen jeg til enhver tid fikk av overlegene og sykepleierne både i forkant, underveis og mot slutten av behandlingen.

Etter 12. mars slo koronapandemien til for fullt i vårt land, og dette ble for min del en ny dimensjon og utfordring, da dette var nok et stort risikomoment når jeg til tider ble nokså nedkjørt i immunforsvar og kondisjon på grunn av cellegiften. Dette innebar at min kone og jeg i praksis var i full isolasjon når vi var hjemme.

Det er et kolossalt opplegg som settes i sving i forbindelse med kreftbehandling, med tilsvarende utfordringer innen logistikken. Da jeg fikk diagnosen bestemte jeg meg tidlig for å studere det indre livet på sykehusene i Haugesund og Bergen når jeg først skulle frekventere disse stedene over lengre tid, og vel å merke bare tilknyttet den behandlingen jeg skulle igjennom. Nedenfor har jeg listet opp de ulike avdelinger/funksjoner jeg har hatt med å gjøre:

Overleger / Leger, Sykepleiere, Hjelpepleiere, Rengjøringstjeneste, Portører, Administrasjon 113-sentralen, Akutt-mottakelsen, , Røntgen-avdelingen, Hjerteavdelingen, Isolat, Overvåking, Lungeavdelingen, Medisinsk poliklinikk, Endokrinologisk avdeling, Spirometriprøver, Laboratoriet, Øre/nese/hals-avdeling, Koronatesting, Sengepost 5V (Haugesund) og Sengepost 2kreft (Haukeland), Onkologisk avdeling, PET-skanner (radiologisk medisin), Kantine, Hovedmottak, Parkering, Haukeland sykehotell

Etter å ha gjennomført hele behandlingsforløpet, og etter den erfaringen jeg har fått, må jeg si jeg er meget imponert over alle som har deltatt i behandlingen av min sykdom.  Jeg har alltid opplevd at jeg som pasient er satt i sentrum, har alltid blitt møtt med et smil og en smule humor. Det virket for meg som om arbeidsmiljøet i de ulike avdelingene var godt, noe de jeg snakket med om dette bekreftet.  Det var kjekt å se hvordan personalet tok kvalitetssikringen alvorlig. Det var tross alt mange plastposer med forskjellige medisiner som skulle inn gjennom blodårene, og i rett rekkefølge. Og noen av stoffene var mer «alvorlige» enn andre.  

Den 30.juni reiste jeg opp til Haukeland universitetssykehus for å ta en test på PET-scanneren for å få verifisert resultatet av behandlingen. Dagen etterpå hadde jeg samtale med min overlege for å gjennomgå resultatet. Hun sa at etter samtale med radiologen, kunne de ikke lenger se spor etter sykdommen, og det var således uaktuelt med stråling. Med andre ord så hadde behandlingen vært vellykket og jeg er nå frisk fra lymfekreften. 

Jeg vil avslutningsvis si tusen takk til dere alle ansatte på Haugesund sjukehus og Haukeland Universitetssykehus som har deltatt i behandling av min sykdom, og som har gjort meg frisk og dermed reddet livet mitt.   Dere er helt fantastiske, og har ikke fått betegnelsen Hvite Engler for ingen ting! Jeg skulle bare ønske helsetjenesten i Norge kunne verdsette den innsatsen dere gjør i større grad enn det blir gjort i dag, for dere er uunnværlige for mange av oss.

Jeg vil også takke alle som både på sosiale medier og ved personlig henvendelse som har ønsket meg god bedring og ønske om at behandlingen skal bli vellykket. Det er slikt som varmer når en er midt oppe i det. I tillegg vil jeg takke min kone, som med 45 års variert sykepleierpraksis har gitt meg verdifull assistanse i de månedene bahandlingen varte. 

Helt til slutt vil jeg si at jeg er glad jeg bor i Norge hvor vi i fellesskap over mange år har bygget opp en fantastisk velferd og kompetanse, herunder vårt helsevesen, slik at en kan få den behandlingen en har behov for når en trenger det.

 


Helge Thorheim

Kopervik

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.