Tunge sakspapirer

Skrevet av Jarl Vidar Meling
31.08.2011 09:44 - OPPDATERT 31.08.2011 11:44

Saksmengden for lokale politikere kan tidvis være stor. Sitter du som medlem i planutvalget i Haugesund hender det titt og ofte at medlemmene får utlevert en "halv Amazonasjungel" i papirer. Protokollen fra sist møte den 23. august var på 7 hefter, veide 2,8 kilo og hadde over 1100 sider. -Akkurat til dette møtet var det en del saker som vi ikke ble ferdig med før ferien, og som måtte behandles nå, men det er klart at saksmengden er stor. Som planutvalgsmedlem bruker du enormt med tid på å lese dokumenter, og det blir bare mer og mer, sier utvalgsleder Jahn Trygve Urrang. Urrang forklarer at økt arbeidsmengde er noe av årsaken til at han ikke stiller til gjenvalg etter 12 år i bystyret. Men til tross for papirmengden føler Urrang at de gjør en god jobb. -Mange av sakene har vi hatt på bordet før, og kjenner til. Samtidig er planutvalgsmedlemmen veldig samvittighetsfulle. Likevel, en av de største utfordringene for lokalpolitikerne er saksmengden, sier Urrang. I offentlighetslovens §3 står det at: "Saksdokumenter, journaler og lignende register for organet er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter….". I Haugesund kommune legges sakene ut på nett, i tillegg til at de sendes ut til politikerne. - Papirene trykkes opp av vårt eget hustrykkeri og sendes ut. Bystyret har bestemt denne ordningen, sier Formannskapssekretær Ingeborg Skølingstad. Ordningen evalueres nå av politikerne. Leder av evaluringsutvalget, Sveinung Stensland (H) ønsker en mer effektiv måte enn dagens ordning. -Vi har gitt beskjed om at vi ønsker en løsning som gjør at vi kan hente arbeidsdokumenter digitalt. En løsning kan være at papirene gjøres tilgjengelig via lesebrett. Dokumentene er viktige arbeidsredskap for politikerne, sier Stensland. Han støtter planutvalgsleder Jahn Trygve Urrang sitt utsagn om at den økende papirmengden er en utfordring for for lokalpolitikerne. - Stadig flere lover og regler byråkratiserer kommunen og gir en tyngre saksbehandling. Arbeidet med å få et enklere Norge er vesentlig også i denne sammenhengen, sier Stensland.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk