Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) gir NVE i oppdrag å konsekvensutrede tre nye områder for havvind. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tre nye områder for havvind er aktuelle for utbygging

NVE skal utrede tre nye havvindområder som kan være aktuelle for utlysning i 2025.


Områdene det er snakk om, ligger utenfor Haugesund, nordvest for Bergen og utenfor Sørvestlandet. Sistnevnte ligger over 150 kilometer utenfor kystlinjen. To av områdene ligger inntil allerede utlyste områder, skriver regjeringen i en pressemelding.

Nå skal Norges vassdrags- og energidirektorat i gang med en såkalt strategisk konsekvensutredning av områdene. De tre områdene heter Sørvest F, Vestavind F og Vestavind B.

– Vi har stort behov for ny, fornybar kraft i årene som kommer, og havvind kan bidra med en betydelig del av denne kraften, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i pressemeldingen.