Tor Inge har stor tro på at omkjøringsveien vil være positiv for både Åkra og lengre sør på øya.

Tor Inge (36) tror omkjøringsveien vil skape utvikling

Skrevet av Ole Johannes Ferkingstad
10.07.2019 17:30 - OPPDATERT 11.07.2019 14:55

– Samferdsel er kjempeviktig for meg. En ny hovedvei over Karmøy synes jeg er en forutsetning for videre utvikling, både hva angår næringsliv og bymiljø

(I en artikkelserie skal Karmøynytt i løpet av sommeren belyse flere unge politikere som stiller til høstens valg i kommunen. Denne gangen er det Tor Inge Melhus som skal belyses.)

Navn: Tor Inge Melhus 

Alder: 36 år 

Bosted: Skudeneshavn 

Parti: Karmøylista, Listekandidat nr. 6

 Hvorfor har du valgt å engasjere deg i lokalpolitikken? 

– Jeg har nok alltid vært en engasjert person, men det var først etter noen innlegg i sosiale medier jeg ble kontaktet, og oppfordret til å delta i partipolitikk. Jeg tenkte man fikk utretta mer om man tok del aktivt fremfor å klage i kommentarfeltene. 

Hvordan har det vært å være med på oppbyggingen av et nytt parti?

– Det er klart at det er mye nytt, så det er mye å sette seg inn i. Sånn timingmessig kunne det truffet bedre for min del. Jeg er inne i første driftsåret i et nytt selskap (ZEIT regnskap), og vi venter tvillinger innen to uker, så jeg kunne sikkert ha venta til neste valg med å engasjere meg, men slik ble det. Samtidig står jeg jo på sjetteplass, og har politiske ambisjoner, men vi skal gjøre et veldig godt valg for at jeg skal komme inn i kommunestyret. Jeg har blitt vist tillit, og det setter jeg pris på. 

Hva er din kjernesak og hvorfor? 

– Samferdsel er kjempeviktig for meg. En ny hovedvei over Karmøy synes jeg er en forutsetning for videre utvikling, både hva angår næringsliv og bymiljø. Jeg har veldig tro på å knytte sammen bo- og arbeids-regioner. Jeg tror det har mye å si for hvor folk velger å bosette seg. Som skudenesbu og lokalpatriot så ser jeg at det er viktig for at vi ikke skal bli helt akterutseilt – at vi har en skikkelig kommunikasjon til resten av distriktet. 

Tror du veien blir et løft for Karmøy?

– Ja absolutt. Jeg tror at Åkra vil få uante muligheter til å videreutvikle sentrumet sitt. De får avlastet mye av trafikken som går gjennom sentrum, og det tror jeg er kjempepositiv både med hensyn til trafikksikkerhet, byutvikling og reisetider. Dette er en investering for framtiden, og det kommer til å komme fremtidige generasjoner til gode. 

Hvorfor valgte du det partiet du representerer? 

– Det som appellerte litt til meg med Karmøylista var at vi ikke er bundet til noen nasjonale retningslinjer. Vi bestemmer selv hva vi står for, og er ikke prisgitt et sentralstyre. Jeg tror også avstanden blir kortere mellom publikum og politikerne, og det tror jeg er sunt for demokratiet. Ombudsmannsrollen er svært viktig for oss i Karmøylista. Dette er noe listetoppene våre alltid har hatt tradisjon for å prioritere, og noe som videreføres til nye kandidater. Folk skal bli hørt.

Hvor gammel var du da du begynte å engasjere deg politisk? 

–  Jeg har nok alltid vært en engasjert person, men jeg skulle bli ganske voksen før jeg meldte meg inn i et politisk parti. Det jeg liker med Karmøylista er at man gå litt på tvers av de tradisjonelle ideologiske linjene. Dette med politikk har vært en modningsprosess for min del. Det man trodde var selvsagt i starten på tjueårene er gjerne ikke så selvsagt nå lenger. Man blir litt mer nyansert og mykere i kantene i løpet av årene, og du opplever at det er flere vinklinger på et problem. 

Hva er dine ambisjoner? Hvordan skal dere vinne valget, eller komme i posisjon? 

– Vi har hårete mål, samtidig må vi ta innover oss at vi ble etablert i fjor. Folk er naturlig nok ofte lojale mot sine partier. Det er nesten som du arver et politisk syn, og det er jo en utfordring vi har: Å klare å overbevise folk om at vi kan bidra med ”nye koster”i kommunestyresalen er vår hovedprioritet. 

– Jeg tenker at vi som ei blokkuavhengig liste vil forhandle med de partiene som er villige til å gi oss gjennomslag for våre kjernesaker uansett hvem det måtte bli. Det er litt skiftninger på gang i det politiske landskapet, så det ligger an til å bli et spennende valg til høsten. Noe som for meg er viktig er de kommunale tjenestene. At de ikke bare er plassert på Åkra og i Kopervik. Det er en kommune sin oppgave å sørge for gode tjenester også i utkantene, ikke bare de sentrale stedene. Jeg er åpen for nye løsninger, men jeg føler av og til at man setter likhetstegn mellom sentrale tjenester og sparte midler. Det er ikke nødvendigvis alltid sant. Du skal tross alt nå ut til brukerne.

Hvor står dere i forhold til Fjord Motorpark nå? 

– Det er klart at de som var med å stifte Karmøylista (Trygve Hagland, Susan Borg og Helge Thorheim) er sterke pådrivere for Fjord motorpark. Det vil de fortsette å være. Privat eiendomsrett er noe man skal respektere, og terskelen for ekspropriasjon skal være høy. I dette tilfellet anser vi nytten av motorparken som så stor at det rettferdiggjør en sånn handling. På nåværende tidspunkt anser jeg Fjord motorpark som helt usannsynlig uten ekspropriasjon, slik at spørsmålet dreier seg om man ønsker seg en motorpark. Å være for Fjord motorpark, men mot ekspropriasjon blir litt som å være for pølser, men mot slakting.

Kommunestyret i perioden 2015-2019 har vært preget av høy alder. Hva er dine tanker rundt det?

– Det er klart at det er sammensatt. Listetoppene våre er ikke akkurat konfirmanter, men det er noe trygt med de som har litt fartstid. De kjenner prosessene godt, men jeg tror en miks er gunstig. 

Hvordan kan man få flere unge til å engasjere seg og delta i politikken?

– Det er en utfordring. Det er et tøft debattklima, og man skal ha litt ryggrad når det stormer som verst. Man kan virkelig få passet påskrevet om du ytrer din mening. Det er ikke alle som ønsker det. Jeg tror alle kan bli litt flinkere på å godta andre sine synspunkt. Det ser man jo spesielt i vei-debatten. Det er viktig at man tenker seg om før man trykker post. Les igjennom en ekstra gang, for det er lett å være brå i kampens hete. 

Er det noen som har inspirert deg eller hjulpet deg til å engasjere deg politisk?

– Det klart. Det er flere, men jeg synes Erna Solberg er fantastisk med hensyn til å holde hodet kaldt i en pressa situasjon. Hun er saklig og informert om det meste. Det som går igjen er mennesker som holder seg til sak, og de går ikke på personangrep. Det synes jeg er positivt. Det å snakke sin egen sak, og respektere at alle som deltar i debatten gjør det for de vil skape en bedre verden. Vi kan være rivende uenige, men alle har jo samme ønske. 

Hvis du havner i kommunestyret, hva kan man forvente av deg?

– Det å utvikle Karmøy, ikke bare sentralt men også i utkantene, er viktig for meg. At bygdene og byene får utvikle seg, og med det er det en fanesak for meg at kommunen legger mer til rette for kommunale tomter slik at man kan styrke lokalsamfunnene og de som ønsker får bygge og bo. Skikkelig infrastruktur og gode kommunale tjenester må være på plass om man ønsker at folk og næringsliv skal blomstre.

Hva tenker du om å stimulere unge folk til å bosette seg i Karmøy og være med å utvikle det lokale samfunnet? Hva trenger Karmøy for å få det til?

– Gode arbeidsplasser er en forutsetning for vekst. Vi har noen sterke næringsklynger knytta til maritim og offshoresektoren på Haugalandet. Dette har vært svært positivt for regionen, men det har også gjort oss sårbare. Dette fikk vi smertelig erfare med oljeprisfallet i 2015. Jeg tenker det er viktig at vi legger til rette for videre næringsutvikling med et ekstra fokus på nye næringer slik at vi kan stå sterkere i et stadig skiftende marked.  Ellers er det viktig med gode kommunale tjenester, bra infrastruktur og et rikt kulturliv. Det siste føler jeg vi er gode på Karmøy.

Hva er du engasjert i ellers?

– Jeg driver eget regnskapsfirma, så er jeg engasjert i Round Table. Ellers er det familie, venner og kjente. Jeg får nå mine to første barn, så det kan bli travelt. Det blir en travel start på høsten, men jeg håper samtidig jeg får sjansen til å være med i kommunestyret.