Aina Budal, Karmøy Arbeiderparti.

«Ting e ikkje så gale at egentlig e det bedre»

Skrevet av Aina Budal
14.08.2019 13:07

MENINGER: Som optimist kan en slite godt i lokal valgkamp. Slik jeg kjenner lokalpolitikere flest uansett parti er de optimistiske mennesker, hvordan hadde de ellers orket å bruke så mye tid på å forbedre kommunen. For det er jo det alle vil på ulike måter. Det er er ikke slik at optimister ikke ser utfordringer eller forbedringsområder, en liker bare å snakke om det og gripe det an på en annen måte enn pessimistene. Og la oss si det som det er; det er pessimistene om styrer debatten om dagen. De er vanskelige å si imot, for en del av det de setter fokus på er reelle problemer vi har i samfunnet. Det er bare det at for mye dypdykking i problemer samtidig som løsningene som blir foreslått heller ikke er gode nok kan ta motet fra enhver. Jeg tror det er mange optimister i vår kommune. De sier det bare ikke, fordi de orker ikke debatten som kommer eller bli kalt naive. Jeg skulle ønske dere alle kom på banen. Snakk om det som er bra eller hvordan vi kan få til nødvendige endringer.

Nå tenker ikke jeg at man skal dele mennesker inn i positive eller negative. De fleste av oss har heldigvis en god blanding av begge trekk. Begge aspekter trengs for å ta gode avgjørelser. Men slik det virker til å være nå får media definitivt flere klikk på negativt vinklede saker og dermed får vi mer av det samme. Vi kan bli lurt til å tro at alt er blitt verre enn før, og det er det jo ikke.

Vi bor i en flott kommune. En kommune å være stolt av. Den er så vakker at man kan få tårer i øynene og svulmende hjerte (i alle fall jeg). I tillegg er den full av flotte folk som bidrar på alle mulige måter i næringsliv, kultur og idrett. Det er en inspirerende plass å bo mener nå jeg.

Som i resten av landet (og verden) er ikke ting som før, spesielt ikke i våre sentrum. Men det blir ikke bedre av at man snakker byene våre ned, hvem ønsker å være der da?  Hvis du forventer folkemengder slik det var på 80 tallet er det klart du blir skuffet. Slik blir det ikke igjen tror jeg. Internett blir vi ikke kvitt med det første og vi er alle forbrukere som sammenligner priser og utvalg. Dette taper småbyer på. Det vet vi. Vi får ikke bedre tilbud enn vi selv klarer å opprettholde som forbrukere. Sånn er det bare.

Men mennesker ønsker jo fortsatt å møtes. Det ser vi når sentrum drar i gang arrangementer. Da er vi der alle mann. Koser oss med naboer og venner. Mer kultur i sentrum tror jeg er måten man skaper liv og samhold på framover.

Et nytt kulturhus er sårt trengt. Uansett plassering. Min drøm er om vi kan samlers der på tvers av byer og bygder og løfte tilbudet i fellesskap. Sammen er vi faktisk en stor kommunene.

Vi har våre utfordringer i form av 3 byer som alle kjemper om status og utvikling. De har alle sin egenart og vil være tjent med å spille på hverandres særtrekk. Karmøy bærer fortsatt preg av å være en sammenslått kommune selv om mange år er gått. Jeg ønsker meg EN kommune der vi ser stort på hvem vi er. Tenkt om vi alle kunne være karmøybu først og fremst. Fremsnakke oss alle og ikke tenke at det er så langt til naboen tross alt.

Og om du har egg, naboen sukker og den tredje mel og melk kan det bli gode pannekaker av det.