Svanhild L. Andersen (AP).

«Tilsvar til oppklaring for Dag Helge på Kolnes»

Skrevet av Svanhild Irene Lygre Andersen
29.11.2019 18:38

LESERINNLEGG: Jeg ser at du i ditt innlegg, gjør forsøk på å trekke både min kompetanse og informasjon i tvil på bakgrunn av mitt innlegg i kommunestyremøte mandag 25.nov.

Mitt innlegg under kommunestyremøtet var et innspill for hvilke goder fastlandsdelen av Karmøy kommune samlet har oppnådd over tid.   

Jeg ønsker å understreke at fastlandssiden har flere bygder/tettsteder - Norheim, Fosen, Røyksund, Vormedal og Kolnes. Ungdomsskolen, svømmebassenget, eldreomsorgen og sykehjemmet har vi felles på fastlandssiden, ellers har de forskjellige bygdene ulike tilbud. Det er ikke noe poeng å sette våre bygder ytterligere opp mot hverandre. 

I de nærmeste årene er det seniorlandsbyen på Spanne, ny Eikjeveg og skoleutbygging på Kolnes som er de store planlagte felles løftene på fastlandssiden. Dette kommer nok til å ta noe tid og vil koste kommunen svært mange millioner.  Kolnes har skole, et grendehus, et flott idrettsområde/anlegg, med kunstgressbane, 3 barnehager i relativt kort avstand (1 kommunal og 2 private).  Skrevegen er oppgradert adkomstveg fra nord. 

Med den utviklingen kommunen har gjennomført, over tiår i vår del av kommunen mener jeg fortsatt at ingen har noen større grunn til å føle seg utelatt / eller uteglemt enn andre deler. Men det er helt klart at alle bygder/tettstedene ikke har eller kan ha alle tilbud. 

Jeg har ikke hatt til hensikt å «kneble» noen privat personer. Den frie debatten og mulighetene vi alle har til å ytre vår mening og uttrykke eventuelle frustrasjoner / ønsker om forbedringer for både egen kommune og land - er det vi verdsetter høyest i vårt demokrati.

Det må da også være lov for oss lokalpolitikere å minne om de positive, gode tilbud som eksisterer i våre områder og i vårt fellesskap. Både jeg og mine politiske kollegaer fra alle partier er nok kjent med utfordringer vi har over hele kommunen, men enten vi liker det eller ikke er vi helt nødt til å prioritere alt i en rekkefølge. Vi har i tillegg en stor kommune i utstrekning der alle deler av kommunen har skoler, idrettsanlegg, sykehjem/omsorgsboliger, veger og fortau. Hvilket også betyr at vi har mange anlegg og infrastruktur å ikke bare videreutvikle, men også vedlikeholde. 

Som lokalpolitiker mener jeg det ville være svært uheldig for Karmøy kommune å vurdere å splitte opp seg selv, og avse eller avhende deler av sitt areal og innbyggere, som vel var det mitt innlegg tok opp.

Det jeg refererte til i mitt innlegg som opprørende er ikke at meninger blir ytret men at det ukritisk foreslås som løsning å stykke opp Karmøy kommune i både areal og innbyggere. Som nevnt vil vi nok ikke bli mer sentrale i noen annen kommune.

Det ligger mange spennende muligheter foran oss for Kolnes området, og her foreligger konkrete planer for oppgraderinger. Den kanskje viktigste brikken som må på plass er nok etableringen av en ny Eikjeveg med blant annet et oppgrader VA – anlegg for Kolnesområdet parallelt.

 

Svanhild L. Andersen
Gruppeleder Karmøy ap