Leserinnlegg:

Tilsvar –⁠ Ny barneskole på Åkra skal bygges i neste kommunestyreperiode


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Ord og handling går ikke alltid hånd i hånd.

Bjelland, Nilsen, Kolstø, Mathissen og Johannessen i Karmøy arbeiderparti prøver å fortelle innbyggerne at ny skole på Åkra er en prioritert sak for dem, og det har det alltid vært.I tillegg prøver de å fremstille FrP og Karmøylista som de partiene som jobber mot ny skole.

Hva er det vår ordfører Jarle Nilsen sammen med partikollegaer glemmer å fortelle velgerne i sitt innlegg?

Kommunedirektøren, tidligere Rådmann, legger hvert år frem sitt budsjettforslag der ferdigstilling av Åkra skole som regel er satt til 2030.Fra 2019 til 2022 satt FrP i posisjon med AP, KrF, SP og V, og vi var pådriver hvert eneste år for at ny Åkra skole skulle bygges tidligere. Dette gjentok seg år etter år. Nok en grunn for at FrP trakk seg ut av posisjonen. Altfor mye ord og lite handling.

Arbeiderpartiet skriver om budsjettet de vedtok for 2023 der ny skole skal påbegynnes i 2025 og ferdigstilles til høsten 2027. Det stemmer at FrP og Karmøylista stemte imot dette budsjettforslaget.Men det hadde kanskje vært en ide å også tatt med hvorfor vi stemte imot posisjonens forslag.De fleste har fått med seg at FrP, Karmøylista, Høyre og Rødt fremmet eget budsjettforslag som ville fått flertall om ikke to personer fra Høyre hadde valgt å gå mot egen gruppe.I vårt forslag var ny Åkra skole planlagt oppstart prosjektering i 2023, byggestart i 2024 med ferdigstilling i 2026.

FrP prøvde først å forhandle med posisjonen og la frem vårt påbegynte budsjettforslag, og posisjonen var derfor klar over at de også måtte fremskynde ny Åkra skole siden de visste meget godt hva som ville komme fra FrP, Karmøylista og Høyre.Vi stemte selvfølgelig på eget budsjettforslag og ikke posisjonen sitt.

Før valget i 2015 lovde Jarle Nilsen velgerne at ny skole på Åkra skulle bygges i kommende kommunestyreperiode om han og AP fikk makten. Dette gjentok seg til valget i 2019.Nå er vi i 2023 og det er valg igjen. Løftene er de samme som i 2015 og 2019.

Arbeiderpartiet og posisjonspartiene glemmer også å informere velgerne om at de støtter administrasjonen i at først skal ny skole på Vea bygges, og så skole på Åkra. Dette sa også Rygh i KrF under folkemøtet på Solstein som ble holdt i regi av Haugesunds Avis tirsdag 22 august.Mange har fått med seg at prosjektet med ny skole på Vea blir utsatt pga. at det er utfordringer med dagens valgte tomt, og at Statsforvalteren har opphevet planen.Administrasjonen og posisjonspartiene sier at en ikke kan jobbe parallelt med disse skolene.For den observante innbygger, ser en at Arbeiderpartiets ord nødvendigvis ikke følges av handling.

FrP mener at ny skole på Åkra og Vea skal bygges snarest mulig, og at prosjektene kan gjøres samtidig.Om administrasjonen ikke evner å kjøre to prosjekter samtidig, mener vi at private aktører kan utføre prosjektet på vegne av kommunen som en total entreprise.

Dette vil antageligvis bidra til raskere oppstart av nye skoler til en mindre kostnad.  

Velgerne kan stole på Karmøy FrP. Det er ikke uten grunn at handlekraft står sentralt i vår politikk.

 


Rune Midtun

Ordførerkandidat Karmøy FrP