Rune Midtun.

Tilsvar Harald Dale –⁠ Kan dere komme å snu puten min


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøynytt har hentet inn pensjonisten Harald Dale for å gi politiske kommentarer frem mot valget. Tanken en gjør seg, er at dette er en person som er objektiv, upartisk og reflektert, og deler sine forhåpentligvis fornuftige tanker rundt valget siden han har fått fast spalteplass i Karmøynytt to ganger i uken.

Der tok vi feil.

Lørdag 02 september prøver Harald Dale i spalten «Haraldsplass – Valg 2023» å sette meg og FrP opp imot en hel arbeidsgruppe med påstander som er ren løgn og et panisk forsøk på å påvirke valgresultatet. 

Jeg tror alle som har sett debatten fra Karmøy Folkebibliotek som var i forrige uke tirsdag 29 august, forstår at Harald Dale utnytter sin posisjon og prøver å skape et bilde av meg og FrP som er veldig langt fra sannheten.

Se debatten (2 timer ut i debatten). Der ser en også at Harald «glemmer» meg i debatten.  https://www.facebook.com/karmoybibliotek/videos/2007847689595442

I debatten har jeg en lang utredning om hvordan FrP jobber for at vi skal bygge sykehjemsplasser på Spanne, men at vi også skal ha flere desentraliserte sykehjemsplasser, omsorgs- og eldreboliger i tilknytning til eksisterende sykehjem som er sentrumsnære. Dette vil gi trygghet for de eldre, og de kan bo hjemme lengre. Vi skal øke grunnbemanningen på sykehjemmene slik at sykepleiere, hjemmehjelpere og annet fagpersonell får gjøre den jobben de skal gjøre. Med å skape slike «eldreklynger», vil vi effektivisere blant annet hjemmetjenesten og de får bedre tid til pasientene. Den økte grunnbemanningen gjør at hjemmetjenesten ikke trenger å rykke ut til tilfeller der det trengs hjelp til med å for eksempel snu puten (et bilde for å forklare). Dette tror vi vil gi bedre trivsel både for ansatte og beboere.

I Harald Dales hode blir dette til at Rune Midtun sier at «hjemmehjelperne i Karmøy bare kjører rundt og snur putene til folk».

Hadde det vært tilfelle at dette ble sagt, så kunne en forstått Harald’s bekymring, men dette er renspikka løgn i et forsøk på snu den blå vinden vi ser nå før valget.

Det sies at «I nøden spiser fanden fluer», og utrykket kan forklares med at I nøden må man greie seg så godt man kan, med det man har, selv om det er lite og dårlig.

Vi vet alle at Harald Dale tilhører den røde siden politisk, og er ikke fornøyd med at alle målinger og prognoser sier at FrP er i vinden og folk ønsker et skifte i Karmøy.

Innlegget til Harald bekrefter at det er stor panikk og man tar i bruk alle dårlige og skitne triks en kan finne. FrP er vant til angrep fra andre partier og enkeltpersoner, men løgn og usanne påstander tenker vi er upassende og unødvendig. I alle fall fra en person med den rollen Harald har påtatt seg.

Som Harald skriver, så «må det ikke skapes en giftig atmosfære og motsetninger mellom politikere og embetsverket». Men det er nettopp dette Harald selv gjør med å misbruke sin rolle som politisk kommentator.

Dette er gjennomsyret panikk og et forsøk på å endre valgresultatet.

En trenger ikke å si alt som er sant, men det skal være sant det en sier.

Det som er skremmende med Harald’s innlegg, er at mange leser kun hva han skriver og har ikke sett debatten. Disse vil ha en viss tro på det som skrives og det kan påvirke hvilket parti de skal stemme på. Men det er betryggende at de som har sett debatten Harald referer til, vet hva som er sannheten.

For meg er det ikke nødvendig å se hjemmehjelperne i øynene og be om unnskyldning … de fleste er klar over at jeg og FrP jobber for dem, de syke og de eldre.

Men det hadde vært på sin plass at Harald Dale så dem inn i øynene og ba om unnskyldning for at han prøver å formidle feilinformasjon til dem slik at de skal stemme slik at det ikke skjer forbedringer i Karmøy.

I sitt forsøk på å sverte meg og FrP ved å «leke» politisk kommentator, minner han mest om en «jeger som ikke har bestått jegerprøven». Dette var lavmål Harald.

Rune Midtun – Ordførerkandidat Karmøy FrP