Foto: DSB.no

Onsdag klokken 12 går alarmen


KARMØY: Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Det opplyser direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding tirsdag.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Målet er å sjekke at tyfonene fungerer, slik at de som ikke virker kan repareres. 

– Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, skriver DSB. 

Totalt i Norge finnes det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB til direktoratets egen nettside. 

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, ifølge DSB.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene, men det er politiet som har ansvaret for å utløse varsling i fredstid, opplyser DSB. 

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.