Nils Wergeland Krog (MDG).

Tar igjen opp økonomien i Haugalandspakken

Skrevet av Kent Olsen
06.02.2020 11:55

Nils Wergeland Krog (MDG) har sendt inn spørsmål til ordføreren etter nye momenter.

POLITIKK: Førstkommende mandag er det kommunestyremøte, og i den anledning har Wergeland Krog sendt inn spørsmål om økonomien i Haugalandspakken.

De nye momentene er avslaget på takstøkning, samt besøket fra flere departementer med befaring der miljøkulvert eller tunnel ble orientert om.

– Disse to hendelsene vil åpenbart kunne påvirke økonomien og/eller omfang av de ulike gjenstående prosjektene i Haugalandspakken. Til tross for ordførerens påstand om «omkjøringsveien» er fullfinansiert ønsker MDG Karmøy svar på følgende spørsmål, skriver Wergeland Krog, og lister opp tre spørsmål som er følgende:

1. Dersom departementet stiller krav om den lengste miljøkulvert på strekningen mellom Åkra og Veakrossen, vil det være nok tilgjengelig midler i Haugalandspakken til å realisere «omkjøringsvegen»?

2. Kan Karmøy kommunestyre formelt instruere Karmøy kommune sine representanter i styret i Haugalandspakken om hvilke standpunkt de skal fremme, eller er ordfører og varaordfører suverene til å fremme sine egne syn og prioriteringer dersom det vil bli aktuelt å foreta justeringer/vraking av prosjekter i Haugalandspakken?

3. Dersom det ved utløp av innkrevingsperioden til Haugalandspakken ikke er full dekning for alle påløpte utgifter, for eksempel ved overskridelser på de resterende veiprosjektene, hvem vil da stå med risiko for inndekningen av disse utgiftene?