Haugesund og Karmøy intensiverer satsingen på informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tar grep for å møte den digitale hverdagen

Skrevet av Elizabeth Huanca Vold
07.07.2016 08:57 - OPPDATERT 07.07.2016 10:57

Haugesund og Karmøy intensiverer satsingen på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De ønsker å fokusere på digital forvaltningskultur for å kunne møte forventninger fra innbyggere og ansatte.

– Karmøy kommune er i en utfordrende situasjon med stadig økende forventninger til mer effektiv tjenesteproduksjon og tilbud om digitale tjenester fra offentlige myndigheter, innbyggere, næringsliv og andre samfunnsaktører.Det skal bli enklere for innbyggeren å ha en digital dialog med kommune ved å hente ut relevante opplysninger, søke direkte via nettet, sier stabssjef Ørjan Røed i Karmøy kommune i en pressemelding.

Fremdeles en lang vei å gå

I den årlige befolkningsundersøkelsen Telenor nylig gjennomførte, kommer det frem at kommune-Norge er kommet kort på veien med å tilby sine ansatte gode digitale verktøy og sine innbyggere gode selvbetjeningsløsninger. Det er særlig etterspurt innenfor helse- og omsorgssektoren.

Her er de viktigste funnene i årets undersøkelse

• 42 prosent mener at kommunen de bor i bør bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi.

• 73 prosent av innbyggerne foretrekker å bli varslet fra kommunen via e-post.

• 59 prosent av innbyggerne ønsker muligheten for å søke digitalt om barnehageplass, byggetillatelse  osv.

• 20 prosent av innbyggerne ønsker kontakt med kommunen ved direkte oppmøte.

• 49 prosent ønsker digital tilgang til eiendoms- og karttjenester.

• 60 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med avvik/forsinkelser i offentlig transport.

• 67 prosent av innbyggerne ønsker digital varsling fra kommunen i forbindelse med skred, giftutslipp eller annen forurensning.

• 55 prosent ønsker digital kontakt med kommunen i forbindelse med branntilsyn og feiing.

• 46 prosent av innbyggerne ønsker digital kontakt om pårørendeinformasjon fra hjemmesykepleien.