Tåler Haugalandet en ny finanskrise?

Skrevet av appexdev
21.06.2011 11:32 - OPPDATERT 21.06.2011 13:32

Av Abelias (NHO) konjunkturbarometer for juni fremgår det at norsk næringsliv er bedre rustet til å håndtere en eventuell ny finanskrise, fordi norske bedrifter i dag er mer ”robuste” enn før finanskrisen ’07-09. Men Haugalandsøkonomien varierer ikke nødvendigvis alltid i takt med landet som helhet. Regionen har blant annet en stor andel maritime næringer som ofte er mer sensitive til svingninger i utenlandsk etterspørsel enn bedrifter som fortrinnsvis betjener forbrukere og bedrifter innenriks. Har vi lært av forrige krise eller vil historien gjenta seg? Sverre Meling jr., daglig leder for Maritimt Forum og Halvor Urrang, sjef i Fokus Bank Haugesund, kaster lys over saken. Jeg kan gi deg et todelt svar, sier Urrang. - De fleste bedrifter på Haugalandet klarte seg greit gjennom den forrige krisen, og til tross for flere betydelig svekkede bunnlinjer var det få bedrifter som faktisk gikk under, dog med prominente unntak som Karmsund Maritime, selv om det i dette tilfellet kanskje ikke kunne skyldes like mye på finanskrisen som på alvorlige feilvurderinger. Han trekker frem at mange bedrifter ble tvunget til å kutte ned og stramme kraftig inn på kostnadssiden og fikk ”trimmet” bedriftene sine slik at de i dag er mer kostnadseffektive og mindre avhengig av gode tider for å drive med overskudd. - Breakeven-punktet er i dag lavere for mange lokale bedrifter enn før krisen. På den annen side har mange bedrifter på Haugalandet nå mye mindre reserver å tære på hvis en ny krise skulle ramme Norge, ettersom mye egenkapital gikk med til å dempe sjokket fra krisen. Virkningen av en finanskrise vil også være svært bransjeavhengig, og de som er spesielt utsatt er jo eksportbedrifter som har en direkte eller indirekte eksponering mot land som sliter økonomisk. Sverre Meling jr. er i stor grad enig med Urrangs utsagn, og føyer til at enkelte markeder fremdeles strever med ettervirkningene av kredittskvisen, og mer spesifikt at nærskipsfartsrederier innen tørrlast nå sliter tungt. - Det svei hardt og lenge for mange lokale aktører. Flere rederier har riktignok greid å komme seg helskinnet gjennom krisen, men ikke uten betydelige påkjennelser, besværlige kutt og omstruktureringer. Mange har fortsatt ikke kommet seg etter Lehman Brothers-kollapsen. Som eksempel fremholder han bulkskipmarkedet hvor rederiene stadig sliter med svak cash-flow, en situasjon som ikke kan pågå for lenge uten alvorlige konsekvenser. - Det er klart at det siste disse rederiene trenger nå er en ny finanskrise utløst av, for eksempel, en gresk konkurs. Meling forklarer at dette kunne komme til å få fatale følger for visse rederier som allerede i dag, til tross for en viss forbedring i markedet, befinner seg på ustø grunn. Han legger likevel til at en ny krise utløst av Hellas trolig ikke ville ha ringvirkninger av samme størrelsesorden som det overrumplende Lehman Brothers-sammenbruddet for tre år siden. Dommen fra Urrang og Meling er altså håpefull, men med forbehold om at små tuer (med andre ord en dominoeffekt av PIGS-defaulter) kan velte store norske lass. Det er som kjent først når fjæra kommer at man ser hvem som bader nakne, og én ting er sikkert: I flere lokale styrerom håper man nok på en gresk bail-out og en amerikansk gjeldstaks-forhøyelse som kan holde floen på plass lenge nok til å få trukket opp buksene.