«Takstøkningen som aldri kom»

Skrevet av Gunvar Mikkelsen, Hein Berdinesen
04.02.2020 09:16

MENINGER: De fleste er nok enige i at Vegdirektoratet brukte i overkant lang tid på å behandle søknaden om takstøkning i Haugalandspakken. En takstøkning som, hvis den hadde blitt godkjent av stortinget, ville medført at bomtakstene på Haugalandet omtrent ville ha blitt fordoblet, sammenlignet med dagens nivå. Omtrent samme dagen som FrP gikk ut av regjeringen, konkluderte altså Vegdirektoratet med at spørsmålet om takstøkning ikke kan fremmes som en stortingssak. Timingen var nok ikke helt tilfeldig, for å si det sånn.

Vegdirektoratet begrunner avslaget med de gjeldende retningslinjene for porteføljestyrte bompengepakker, som blant annet sier følgende: «I porteføljestyrte bompengepakker skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved kutt i porteføljen. Muligheten til å øke gjennomsnittstaksten og forlenge innkrevingsperioden med inntil fem år faller bort, men takstene kan justeres slik at gjennomsnittstaksten opprettholdes.»

Disse retningslinjene er selvsagt laget for å sikre seg mot at svak prosjektstyring (dvs. reduserte inntekter og/eller økte kostnader) ikke skal gå utover bilistene. Det skal ikke være slik at takstøkninger og forlengelser av bompengepakker heller skal være regelen enn unntaket. Det er ikke bilistene som skal måtte lide hvis bompengepakkenes «forføreriske prosjekter» ikke harmonerer med virkeligheten. Retningslinjene fra mai 2019 må selvsagt ses i forbindelse med den folkelige motstanden mot bompenger, som vi har sett blant annet i Bergen og Stavanger. Regjeringen, og flere andre partier, innser at smerteterskelen for bompenger, hos en nokså stor del av befolkningen er nådd. Som det sies; nok har altså blitt nok.

På Haugalandet ser man også en massiv motstand mot bompenger, selv om denne motstanden foreløpig ikke har materialisert seg i stiftelser av lokallag av partiet «Folkeaksjonen NEI til mer bompenger» - slik tilfellet har vært i Stavanger og Bergen. Facebook-gruppen «Bomfritt Haugaland» har eksempelvis et solid medlemstall, på nærmere 3800. Hvis bompengetaksene mot formodning likevel skulle bli doblet på Haugalandet før kommende stortingsvalg, så tyder det meste på at «bompengepartiet» ville ha etablert ganske raskt også på Haugalandet, og trolig ville de også gjort et godt valg.

At lokale politikere som Bergsvåg og Mohn, til tross for det kraftige bompengeopprøret, fortsatt jobber for en fordobling av takstene på Haugalandet, fremstår for oss ganske uforståelig. Mener de virkelig at et politisk jordskjelv på Haugalandet er verdt maksimalt 600 millioner kroner til samferdselstiltak? Mener de på ramme alvor at befolkningen på Haugalandet skal betale doble takster i tre år for at ordfører Nilsen skal få sin omkjøringsvei øst for Åkrehamn?

En dobling av takstene vil gi ca. 200 millioner kroner ekstra i potten hvert år (siden dagens takster drar inn rundt 200 millioner kroner hvert år). Om vi ser for oss at våre lokale politikere på mirakuløst vis greier å overtale Hareide til å skyte seg selv og resten av KrF i foten ved å doble bompengene de tre siste årene av Haugalandspakken (juni 2020 til juni 2023), så vil altså Haugalandspakken kun sitte igjen med ca. 600 millioner kroner ekstra. Dette er i seg selv ikke veldig mye penger, med tanke på at Haugalandspakken nå mangler minst 1,55 milliarder kroner til de resterende prosjektene (selv etter at de har kuttet prosjekter i to omganger). Selv med en fordobling av takstene må de altså kutte prosjekter for omtrent 1 milliard kroner. Da er det kanskje like greit å la nok være nok, og heller gjøre gode nedskaleringer av de viktigste, gjenværende prosjektene i Haugalandspakken?

Ordfører Mohn har nylig uttalt til TV Haugaland at uten en takstøkning blir det ingenting av verken omkjøringsveien eller Fagerheim-Ekrene (slik vi lenge har forutsett), men også at en snarlig takstøkning kan redde begge prosjektene. Vi ønsker med bakgrunn i denne uttalelsen at Mohn forklarer hvordan en takstdobling vil kunne dekke inn ca. 900 millioner kroner over tre år – noe som vitterlig må til for å finansiere de to store prosjektene. Da har vi tatt hensyn til at det er 550 millioner kr i ulåste midler, at omkjøringsveien får ca. 100 millioner kr fra fylket, samt en prisøkning/buffer på ca. 10 % for begge prosjektene (noe som kanskje er i minste laget?). Da har vi altså lagt til grunn at hele den ulåste potten går til de to store prosjektene, noe som medfører at blant annet den lenge planlagte Salhusvegen (som vil koste ca. 100 millioner kr) også ryker ut. Ønsker virkelig Mohn at omkjøringsvegen skal stikke av med penger som kunne vært brukt til å bedre forholdene for myke trafikanter gjennom Salhusvegen?

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.