« Ta i bruk, ikke forbruke»

Skrevet av Tom Landås og Solveig Ege Tengsedal
09.07.2019 16:40

«Gleden av å ta vare på, dele og gi videre i god stand de naturressurser vi har fått, må være større enn vår hunger etter å utnytte og forbruke. Det kan ikke bare være barna i klimastreik som forstår dette?»

LESERINNLEGG: Vi som bor i Rogaland har fått mye helt gratis. Vi har jord, vind, vann, hav og høye fjell. Vi har mye å ta vare på. Noe skal kun stå urørt og bevares. Men naturressursene og naturkreftene skal forvaltes til glede for dagens og fremtidige generasjoner.

Gjennom tiden har utfordringene og løsningene vært mange. Vi har temmet fossefall, dyrket jorda og funnet oljen. Dette har gitt oss velstand mange bare kan drømme om i denne verden vi bor i. Derfor er vi også takknemlig og glade for alle i vårt fylke som forvalter godt og rett og deler og fordeler.

Vi skal fortsette med å være gode forvaltere ved å lære av feilene som er gjort, ta i bruk ny teknologi og kunnskap når vi skal ha et klimavennlig landbruk og fiske, skal får mer kraft ut av våre fossefall og flytte vindkraften til havs. 

Så lenge det produseres olje og gass skal dette være for å erstatte mer forurensende energiproduksjon. Oljefylket Rogaland er, og skal være, i endring mot en ny tid. Vår kompetanse og teknologi må ta oss videre mot en fremtid uten forurensende utslipp fra olje og gass. Vi våger likevel å si at en olje- og gassutvinning, med de krav til miljøstandarder vi setter i Norge, kan forsvare utvinning så lenge det i et større europeisk perspektiv erstatter mer forurensede kraftindustri.

Vi i KrF har derfor vært tidlig ute med å peke på alternativene for å bruke naturressursene våre. Vindkraften er åpenbar i et vindutsatt fylke med det åpne havet som nærmeste nabo. Men all utvikling kan ha sine utfordringer. Vi klarer ikke bygge ut store vindmølleparker uten inngrep i naturen vår. Det visuelle er det delte meninger om, men vi ser problemet med inngrep i naturen. Rogaland KrF vil derfor være pådrivere for det som kan bli det virkelig store fornybareventyret – vindkraft på havet.

Vi i Rogaland KrF har en politikk som inkluderer, skaper, fordeler og bevarer. Vi er stolte av fylket vårt, med rike ressurser og tradisjoner. Med mennesker som har skapertrang, visjoner, tro og store tanker. Dette må møtes med politikk som gir både muligheter, ansvar og omsorg for alle som bor her.