Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Svar til Helge Thorheim om omkjøringsveien»

Skrevet av Leserinnlegg
22.10.2018 04:05 - OPPDATERT 28.05.2019 23:54

MENINGER: Det er mye jeg kunne skrevet om innlegget til Thorheim i debatten om omkjøringsveien, men i stedet for å gjenta mine argumenter til det nærmest kjedsommelige (noe jeg har gjort både i Haugesunds Avis og Karmøynytt i det siste), så ønsker jeg heller å sette fokus på noen overordnede momenter i saken, samt å stille et par sentrale oppfølgingsspørsmål til kommunestyrerepresentant Thorheim. Men la det være klart; det er ikke omkjøringsveien som kommer til å avgjøre Karmøys fremtid. Tror Thorheim virkelig at velgerne tror det?

Hovedproblemet med den vedtatte kommunedelplanen er at den er i strid med norsk lov, og det spiller ingen rolle om «Sivilombudsmannen ikke er en rettsinstans» (som Thorheim skriver). Sivilombudsmannen er innsatt av Stortinget for å sikre at forvaltningen følger lover og forskrifter som er vedtatt av Stortinget, og burde sånt sett være en mann som hadde en høy stjerne hos Thorheim, siden han (altså Sivilombudsmannen) ser til at Staten ikke misbruker sin makt på bekostning av «den lille mann og kvinne».

Thorheim derimot, han vil bruke sin makt, og han vil åpenbart helst også sette seg over norsk lov. Han prøver i hvert fall i det lengste på det – og akkurat det, kjære leser, akkurat det, det sier ikke så rent lite om både Thorheim og de øvrige politikerne som fortsatt jobber for omkjøringsveien. For øvrig har Sivilombudsmannen ekstremt kompetent juridisk ekspertise, noe uttalelsen fra ombudsmannen viser med all tydelighet. En ekspertise som ser ut til å være mangelvare andre steder.

Grunnen til at Karmøy ikke har fått valuta for bompengene er nettopp at det sitter politikere i sentrale verv som prøver å presse gjennom sine egne hjertebarn, til tross for at Staten gang på gang setter foten ned, og sier ifra om at planene ikke er forenlige med verken norsk lov eller statlige retningslinjer. Etter hvert skulle man tro at politikerne så hvor landet lå, aksepterte norsk lov, og gikk videre med veiplaner som ikke bryter norsk lov. Først da vil Karmøy få valuta for bompengene. Men jo lenger man står på sitt, jo større er sjansen for at bompengene brukes andre steder – på lovlige prosjekter. Det blir rett og slett slik fordi kommunestyret i Karmøy tar svært ukloke avgjørelser.

Nå går det rykter om at det blant kommunestyrerepresentantene er et flertall mot omkjøringsveien, men at partipisken svinges hardt for tiden, og at det derfor er lite rom for debatt i partiene Ap, Høyre og KrF. Synes Thorheim det er greit at partipisken svinges såpass hardt i partiene i denne saken, eller tenker han at alle representantenes stemmer burde telle likt i slike viktige saker (der antageligvis et flertall av velgerne ikke vil ha noen omkjøringsvei)? Dette er et spørsmål av stor demokratisk interesse, som jeg håper at Thorheim vil dele sitt syn på.

Jeg har også to andre spørsmål til Thorheim. Jeg lurer på om Thorheim vet hvor stor del av trafikken på Åkra som faktisk er gjennomgangstrafikk, og som dermed vil bli avhjulpet ved å bygge denne gigantiske omkjøringsveien. Et siste spørsmål i denne omgang, er om Thorheim vet hvilken strekning som vil være den korteste mellom Skudeneshavn og Eide, etter at man eventuelt har bygget en omkjøringsvei.

Når det gjelder prisen, så er ikke Statens vegvesen kjent for å holde seg til budsjetterte rammer. I tillegg forventes det at prislappen, som vil bli presentert i kommende reguleringsplan, vil øke med flere hundre millioner kroner (fra 702 mill. kr) som en følge av alle kryss og samleveier som må bygges langs omkjøringsveien (siden veien kommer til å krysse ganske mange eksisterende veier), samt som en følge av de avbøtende tiltakene som departementet satte krav om i sitt vedtak (gjelder for landbruk og biologisk mangfold).

Det Karmøy trenger mer enn en ny vei, det er politikere som kjenner sin rolle i demokratiet, og som respekterer norsk lov, og som ikke minst, som retter seg etter det innbyggerne i kommunen ønsker. Karmøys innbyggere fortjener åpne prosesser, ikke skinnprosesser, der lite gjennomtenkte lovnader fra vegvesenet ligger til grunn for all videre planlegging. Skinnprosesser uthuler demokratiet, der man da later som at innbyggerne skal komme til orde gjennom høringsuttalelser og lignende, mens man i realiteten har bestemt resultatet på forhånd – bak lukkede dører.

Det viser seg imidlertid at befolkningen ofte kan ha noen gode poenger, og hadde politikerne hørt på meg og andre for 10 år siden, så er det ingen tvil om at Karmøy hadde fått mer igjen for bompengene enn hva tilfellet er i dag. Så er spørsmålet om det skal gå tre år til, og ytterligere millioner av kroner, til krangling med sivilombudsmannen og i rettsvesenet, eller om politikerne er kloke nok til å snu nå. Forhåpentligvis merker velgerne seg i hvert fall hvem som har vett til å snu i denne saken, og hvem som respekterer norsk lov og sine egne velgere. I så fall vil kommunestyresammensetningen fra høsten 2019 være en helt annen enn det den er i dag. Eller er det slik at Karmøys velgere fortsatt har tillit til «de styrende partier»?

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt