FOTO: Karmøy Næringsråd
Leserinnlegg:

Strømstøtte til næringsliv i Karmøy: –⁠ Behov for handling

Karmøy Næringsråd henstiller kommunestyret om raskt å beslutte strømstøtte til næringsliv, og husholdninger.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her. 

Kommuner, fylkeskommuner og staten eier samlet sett om lag 90 prosent av all kraftproduksjonskapasiteten i landet. Regjeringen har satt av tre milliarder til strømtiltak til næringslivet.

De viktigste tiltakene

Direktestøtte: Bedrifter med strømutgifter på tre prosent eller mer av omsetningen kan få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh i oktober, november og desember.

Bedrifter som samtidig investerer i enøk-tiltak, vil kunne få dekket inntil 45 prosent av utgiftene over 70 øre/kWh.

Det gis enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden
Makstaket for støtte til hver bedrift er på 3,5 mill. kroner.

Ny lånegarantiordning: Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i banklån til bedrifter med akutt likviditetsmangel som følge av strømprisen.

Regjeringen vil endre skattereglene for å forbedre tilgangen på fastprisavtaler.
Petroleumsutvinning og kraftintensiv virksomhet (bedrifter med strømforbruk som overstiger 100 GWh/år) vil ikke kunne få tilskudd under ordningen.

Det foregår en prinsipiell diskusjon der noen mener prisen på knappe ressurser som energi må reflektere verdien av ressursen og andre fremsnakker makspris på strøm. Denne diskusjonen må ikke overskygge realitet og behov for handling:
Det er bedrifter som går konkurs og privatøkonomier som blir ruinert.

Kraftprodusentene (kommuner, fylkeskommuner og staten) tjener godt på de prisene vi har her og nå, men som samfunn taper vi på lengre sikt.
Bedrifter på Karmøy sier Regjeringens strømtiltak til næringslivet ikke er tilstrekkelig. Det må tas på alvor.

Haugaland Kraft eier om lag 59,58 % av Sunnhordaland Kraftlag (SKL), som er «våres» kraftprodusent. Karmøy kommune eier 34,72% av Haugaland Kraft.
SKL tjener godt. Dette fordi vi er knyttet til en kraftbørs og energimarkeder i Europa som nærmest har sammenbrudd. Dette som følge av EUs feilslåtte vurderinger mht. energikilder og Putins krig. Av samme grunn sliter Karmøyhusholdninger og -bedrifter – ref. nylige reportasjer i lokale media om f.eks. Sildakongen produksjon, Hauges Bakeri, Skude Fryseri. Kraftbørsen og energimarkedene i Europa virker slik at en kjøper i EU som byr høyest for siste kilowattime bestemmer prisen for alle, også minstepensjonisten i et trekkfullt hus på en forblåst plass på Karmøy. Les artikkelen fra Karmøy Næringsråd.

SKL selger all kraften til den prisen som er i markedet. SKLs halvårsregnskap viste et resultat før skatt er på 1,7 milliarder kroner (administrerende SKL direktør John Martin Mjånes til Klassekampen torsdag 15. september 2022). Det er intet som er opplyst som gir grunnlag for å tro at resultatet for dette halvåret blir mindre – tvert imot. Mao. kan en forvente et årsregnskap med resultat før skatt på minst 3,4 milliarder kroner. Av dette vil myndigheter trekke om lag 60% skatt (ref. SKLs tidligere regnskap (Proff)). Minst 1 milliarder kan da overføres eierne som dividende. Dette vi gi Haugaland Kraft minst 600 millioner som kan overføres neste ledd av eiere som dividende. Da vil Karmøy kommune ha minst 200 millioner til å støtte Karmøyhusholdninger og -næringsliv.

Dette er en henstilling om raskt å beslutte strømstøtte. Dividende fra SKL/Haugaland Kraft gjør dette mulig. 1 milliard -> 600 Millioner -> 200 millioner synes ikke å ta godt i. Det vil ligge mye igjen til utvikling av SKL og Haugaland Kraft.


Thor O. Lohne
Styreleder
Karmøy Næringsråd