Foto: Olav Heggø

Strammer inn bompengeregler

Skrevet av Kent Olsen
19.06.2019 08:47

SAMFERDSEL: Regjeringen strammer inn bompengereglene umiddelbart, noe som kommer frem i en pressemelding sendt tirsdag denne uken.

– Regjeringa er opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Nå strammer vi inn reglene for å sette opp bommer på sideveier langs nybygde veier. Disse veiene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger. Slik sørger vi for ei mindre bompengebelastning for folk flest, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding sendt tirsdag.

 Det medfører at alle veiprosjekt i fremtiden, også de som er under planlegging i dag, får ikke Statens Vegvesen eller Nye Veier mulighet til å bruke som bom på sideveiene langs den nye veien.

Departementet vil ønsker også å gå gjennom alle lignende prosjekter i dag som har slike bommer for å se på muligheten om de kan fjernes.

Endringene trådde i kraft 18. juni i år.Samferdselsminister Jon Georg Dale.