Her ønsker velforeningene å få til prosjektet. Her med Magne Ferking, Gunnar Tangen, Magnus Ferkingstad, Charles Langåker, Osvald A. Larsen og Helge Thorheim.

Store visjoner for Ferkingstad havn

Skrevet av Kent Olsen
20.02.2019 17:44 - OPPDATERT 20.02.2019 18:44

FERKINGSTAD: Utviklingsprosjektet har fått arbeidstittelen «Sjøpark Molin» og er et resultat av store visjoner for Ferkingstad havn, der en ønsker å etablere et sentralt bygg for foreningene som også kan brukes til blant annet seminarer, konserter, gudstjenester og Molinerdagen.

En ønsker også å etablere en paviljong i tiknytning til hovedbygget som vil fungere som en konsertpaviljong og friluftskafé, samt parkområde.

(Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon av planene i havnen.

Det hele startet med at Bjørn Ove Ådland, Olav Sevland, Ole Kristian Sevland og Øystein Merkesvik hadde en drøs om hvordan en kunne få utviklet det kommunale området i søndre del av havnebassenget til noe positivt for befolkningen i Ferkingstadområdet.  Senere inviterte de også Helge Thorheim og representanter fra båtforeningen og velforeningen inn i prosjektgruppen.

– Da jeg hørte om tanken så tente jeg på det, og har lyst til å jobbe med folk som tenker fremover. Det er inspirerende. De er entusiaster, og det er det et hvert samfunn trenger, sier Helge Thorheim, som på tross av sin manglende adresse på Ferkingstad har engasjert seg i prosjektet.

Sammen har han og en god gjeng fra Ferkingstad Havn Båtforening og Ferkingstad Velforening Vest tegnet opp et forslag til en intensjonsavtale som skal presenteres for kommunen.

Lokalhistorie i sentrum

Gruppen påpeker at det hele er en visjon, men at de ikke er skremt av å tenke stort, og har engasjert Osvald A. Larsen som har utarbeidet skisser som er en visualisering av visjonen.

Noe av det gruppen ønsker å få frem er vikinghistorien på vestsiden av Karmøy.

– Jeg synes den er utrolig interessant. Den er nesten gjemt vekk. Det er bare Avaldsnes en snakker om, men når en leser historien om kong Ferking og slaget med kong Augvald og hva som har foregått her. En må få det frem i lyset, hvilken betydning vestsiden har hatt i historisk sammenheng, sier Thorheim, og legger til at prosjektgruppen ønsker også å få med seg utviklingen fremover også, som for eksempel hvor navnet Moliner kommer fra.

– Vi skal ikke konkurrerer med vikinghistorien på Avaldsnes. Vi skal supplere, kommer det fra gjengen.

Merker turismen

Fishermen’s Memorial ute på Ferkingstad har blitt et minnesmerke som trekker til seg flere turister. I tillegg brukes kulturstien fra Åkra mot Ferkingstad flittig. Derfor har en lagt inn i visjonen at det skal opparbeides offentlige toaletter, som er en mangelvare i dag, samt parkering for busser.

I tillegg ønsker en å etablere et minnesmerke eller monument for sentrale personer som har bidratt opp gjennom historien, og småboder, som har vært etterspurt.

For gjengen ønsker å gjøre noe med området som i dag har stått tomt over flere tiår.

– Vi vet jo at dette stedet blir profilert av destinasjonsselskapet. Nå skal det bare øke med turistskip, så det kommer bare mer og mer.

Vil arrangere folkemøte

Neste trinn fremover er å presentere intensjonsavtalen for kommunen.

– I den så står det at den dagen man kommer så langt at prosjektet er så modent til å bygges eller deler av det kan bygges så skal det utløses en gratis tilgang til de arealene, forteller Thorheim.

En har også pratet om å ha et folkemøte.

– Det vil vi komme tilbake til når vi vet noe mer om hvor kommunen står, sier Magne Ferking, og supplerer med at en ønsker å være åpne og ta imot innspill.

Stolthet

På spørsmål om Ferkingstad trenger et slikt prosjekt er svaret et rungende «ja» fra hele gjengen.

– Karmøy trenger det også, ikke bare Ferkingstad, sier Ferking.

– For folk som bor her så må dette være kjempegreier å få noe en kan være stolt over i sitt lokalmiljø. Jeg er ikke i tvil om at hvis vi får til dette så har innbyggerne i området grunn til å bli stolt av å ha dette i sin havn, fortsetter Thorheim.

Men et slikt prosjekt vil koste, noe velforeningene så langt ikke har pratet om.

– Vi ha vært veldig bevisst på at i denne fasen så må en ikke diskutere penger, for da stopper det opp. Begynner en slik nå så er det bedre å se hvor mye av visjonen man greier å få til. Vi har brukt uttrykket å tenke litt amerikansk, sier Thorheim, og viser til mange tidligere reiser i blant annet USA der han har besøk minnesmerker.

Og gjengen er samstemte om at de vil få noe til.

– Det verste jeg hører er at det har vi prøvd før en gang, sier Thorheim, før Magnus Ferkingstad skyter inn.

– Men hvis du ikke prøver så får du ingenting til.

Illustrasjon av planene i havnen.

Les alt om:

Karmoynytt