Styret i Rødt Haugalandet. Fra venstre: Elisabet Husebø, Ma Rita Rolfsdatter, Naomi Wessel, Ziya Eroglu (Zoom), Kristian Mateo Norheim og Egil-André Opsahl Søreng. Foto: Rødt Haugalandet
LESERINNLEGG:

«Stopp havvindanlegget utenfor Karmøy!»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

 

MENINGER: Utenfor Sør-Karmøy, et kort steinkast fra kystlinjen, står det i dag to havvindturbiner. Du kan se dem tydelig fra Skudeneshavn og Åkrehamn. I flott solnedgang vil man nå få forstyrret synet sitt av disse blinkende turbinene i horisonten. Kanskje overlever vi disse to turbinene. Men hvordan blir vår vakre natur påvirket om det dukker opp enda flere vindturbiner der ute? Det er nemlig en stor fare for at det kan skje.

I dag drives disse vindturbinene av MET-senteret med støtte fra de lokale kommunene (Rødt stemte mot støtte til MET-senteret i bystyret i Haugesund). MET-senteret driver med testing av havvind. Det høres i første omgang fint ut, men det som i praksis skjer er at de tester kraften i vindturbinene. Det blir ikke produsert strøm i dem, kun målt kraft. Ønsket fra MET-senteret er å sette opp flere vindturbiner og teste dem. Det er som om Mercedes og BMW tester sine bilmodeller. MET-senteret er bare enda et firma som ønsker å teste ut sine vindturbiner for å finne ut hvilke de kan tjene mest penger på.

Det er snakk om en betydelig utbygging fra 2,3 MW til 85 MW med kabler og kjettinger som hører til. Det fører også til inngrep på land da kabler må føres i traserèr til trafo bokser. Ønsker vi å ofre vår flotte kystnatur for slik markedsstyrt uttesting?

Ikke bare ofrer vi et flott skue over kysten, men å sette opp flere vindturbiner vil sterk påvirke viktige gyteområder og fiskerne. Blir deres interesser hørt i denne saken? For oss virker det som fiskerne ikke blir lyttet til og ofres uten større omtanke. Ikke minst forurenser havvindturbinene mye, uten at det blir undersøkt hvordan det påvirker økosystemene i nærheten. Utbyggingen kan i sin helhet gå ut over fiskere, gytefelt, trekkfugler, turisme og lokale innbyggere.

Vi i Rødt Haugaland ønsker å stoppe støtten til MET-senteret og deres profittmotiverte uttesting av vindturbiner. Profitten kommer aldri til å gagne hverken lokalbefolkning eller det norske folk. Dette er en uttesting for utenlandske interesser på bekostning av vår kyst og matfatet vårt. Forskningen deres, som de spiller sterkt på i sine dokumenter til politikerne, gir oss altså ikke svar på hvordan turbinene påvirker økosystemene, det gir ikke svar på hvordan dyrene i nærheten påvirkes av støyen eller så mye annet enn hvilken av turbinene som er mest effektiv ut fra et profitthensyn.

Rødt er positive til forskning. Det er viktig å utrede alternativer, selv om vi i utgangspunktet ikke støtter nevnte prosjekt. I verste scenario er det viktig at vi har kunnskap som kan gjøre påvirkningene minst mulig. I dette tilfellet gir ikke forskningen oss noe svar på disse spørsmålene. Derfor ser vi ikke behovet for å tillate dem å sette opp vindturbinene sine.


Vedtatt av årsmøte til Rødt Haugaland