ARKIVFOTO: Avaldsnes-kaptein Maren Mjelde, "mor" Karin Larsen og goalgetter Elise Thorsnes

Stiller spørsmål om Kongsgårdsprosjektet

ARKEOLOGI: Mens det gamle gruvemiljøet på Visnes i slutten av november fikk 2,5 millioner kroner over Statsbudsjettet, ble Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes ikke tilgodesett med en krone. Dette falt ikke i god jord hos stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF). Nå tar han saken opp med klima- og miljøminister Tina Sundtoft i Stortingets skriftlige spørretime.

«Vil statsråden gå i dialog med Karmøy kommune for å avklare hvordan Kongsgårdsprosjektet, med det nye og unike historiske funnet på Avaldsnes, kan bli ivaretatt og restaurert?», spør Toskedal.

Mangler 5,4 millioner kroner

Kongsgårdsprosjektet er et samarbeid mellom Karmøy kommune, Rogaland Fylkeskommune og private aktører. Prosjektet blir ledet av Universitetet i Oslo. Utgravingene ble påbegynt i 2007 og skal gå frem til 2018. I 2012 oppdaget arkeologer ruinene etter en stor kongshall fra middelalderen. Fra før finnes det kun tre slike i Norge og funnet ble sett på som sensasjonelt. Problemet er at prosjektet mangler 5,4 millioner kroner for å bli fullført.

SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) stiller spørsmål til Klima- og Miljøvernsminister Tine Sundtoft om Avaldsnesprosjektet. SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) stiller spørsmål til Klima- og Miljøvernsminister Tine Sundtoft om Avaldsnesprosjektet.

– KrF hadde i sitt alternative budsjett forslag om å tildele 5,4 millioner kroner til utgravingen av Kongsgården på Avaldsnes. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene, sa Toskedal da budsjettavtalen mellom Regjeringen og samarbeidspartiene var klar.

– En statlig oppgave

Mangel på penger gjør nå at flere frykter at viktige historiske funn skal gå tapt. Alternativet er å dekke til og grave ned området.

– En utgravd og restaurert kongshall ved Norges eldste kongssete på Avaldsnes er et synlig og betydelig minne, både historisk, maktpolitisk og kulturelt . Å sette anlegget i stand vil ha stor symbolverdi og i tillegg bety svært mye for reiselivet og for identiteten i regionen. I motsatt fall må funnet dekkes til Jeg mener det kan være en nasjonal og statlig oppgave å sørge for at Norges fjerde kongshall fra middelalderen graves fram og restaureres, skriver Toskedal til statråden.

Les mer om:

Karmoynytt