Håvåsen bru. Foto: Rogaland fylkeskommune

Stenger Karmsundsgata for gjennomkjøring natt til tirsdag

Varsler logistikk-endringer tiden fremover.


SAMFERDSEL: I disse dager går utbyggingen av Karmsundgata inn i en ny fase. 

Mandag klokken 21.00 starter nemlig arbeidet med å ta bort Håvåsen bru, noe som betyr at elever ved Håvåsen og Lillesund skole får ny midlertidig skolevei. 

Gaten er planlagt å åpne igjen senest klokken 06.00 tirsdag morgen, skriver Rogaland fylkeskommune på sine nettsider. 

Allerede klokken 15.00 mandag blir sperringer med byggegjerder satt opp. Elevene som bor på vestsiden av Karmsundgata kan bruke undergangen ved Bøgata eller fotgjengerovergangen ved Meieriet.

– Fram til den nye gangbrua er på plass er det færre muligheter for gående og syklende å krysse Karmsundgata, i dette området. Vi anbefaler gående å bruke undergangen i Bøgata og fotgjengerfeltet nær Meieriet, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Renate Skien.

På østsiden av Karmsundgata får elevene ved Håvåsen borettslag ny skolevei. Foto: Rogaland fylkeskommune 

Her er fotgjengerovergangen ved Meieriet. Rød strek gjelder nå og blå strek vil gjelde om noen uker. Skilt som forteller hvor du skal gå blir satt opp. Foto: Rogaland fylkeskommune 

Ny bru i september 

Denne uken vil derfor ansatte fra entreprenøren Risa være tilstede morgen og ettermiddag for å lede elever og andre gående og syklende i Karmsundgata. 

De vil stå ved fotgjengerovergangen ved Meieriet og ved Håvåsen bru, på østsiden av Karmsundgata om morgenen og på vestsiden om ettermiddagen. 

– Fylkeskommunen og Risa har hatt møter med skolene om midlertidig skolevei, og med ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet om stengingen av Karmsundgata.

Så fort den gamle brua er tatt bort starter arbeidet med å bygge ny bru. Søyler og fundamenter skal settes opp, og i juni kommer den nye stålbrua til Haugesund for å bli montert.

Brua blir laget i Mo i Rana.