Statoil vil flytte Hywind-vindmøllen fra Karmøy

NÆRINGSLIV: Det opplyser nettstedet Sysla Grønn. Statoil har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å flytte den flytende vindturbinen til Valemon-plattformen, om lag 120 kilometer vest for innløpet til Sognefjorden. Av søknaden går det frem at vindmøllen etter planen skal ankres opp vest for plattformen.

– Strømmen derfra skal gjøre det mulig for Statoil å stenge ned kraftproduksjonen fra en av de to gassturbinene som i dag produserer kraft til plattformene.Dette vil ifølge Statoil kunne redusere CO2-utslippene på Kvitebjørn og Valemin med ca 11 000 tonn per år, opplyser Sysla Grønn.

Les mer om:

Naeringsliv Karmoynytt