Bilteknologien utvikler seg stadig – nå skal Statens vegvesen vurdere om kostnadene på veisikkerhet kan kuttes i takt med at bilsikkerheten stadig blir bedre. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Statens vegvesen: Ny bilteknologi kan redusere sikkerhetskravene til veiene

Skrevet av NTB
02.10.2019 08:47

Statens vegvesen gjennomgår nå fremtidige veiprosjekter rundt om i landet. Blant vurderingene er om ny bilteknologi kan redusere sikkerhetskravene til veiene.

– Det er omfattende krav til veibygging for å sørge for sikkerheten. Nå blir stadig mer sikkerhet innebygd i bilene. Vi må se på om kravene til veiene da kan reduseres, sier konstituert direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen til Dagens Næringsliv.

Grimsrud understreker at nullvisjonen for antall drepte i trafikken likevel skal bestå.

– Og det er langt fram før vurderingene er ferdige, legger han til.

Blant kravene til veiene som bygges i dag er blant annet kurveforhold, dosering og siktlinjer – krav for å opprettholde sikkerhet.

Vurderingene som Vegvesenet skal gjøre er blant annet om tekniske bedre biler kan håndtere krappere svinger uten økt risiko. En annen er om fysiske skillegjerder mellom veibanene kan erstattes med såkalte rumlefelt – altså riller mellom to kjørebaner som varsler sjåføren med kraftig vibrasjon dersom man beveger seg over i et annet kjørefelt.

NAF er positive til nye vurderinger av sikkerhet og teknikk.

– Det er bra på sikt at vi kan få mer vei for pengene ved bruk av ny teknologi. Men det er utrolig viktig å ivareta overgangsperioden. Det tar tid å bytte ut bilparken, og veiene må fortsatt kunne være gode nok for dem som ikke har biler med den nyeste teknologien, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

 

(©NTB)